Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:317 · Visa fulltext
Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2012:904
Rubrik: Förordning (2012:904) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:1135
Rubrik: Förordning (2013:1135) om fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1417
Rubrik: Förordning (2014:1417) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:541
Rubrik: Förordning (2015:541) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr 7 §
Ikraft: 2015-10-01
Ändring, SFS 2018:1061
Rubrik: Förordning (2018:1061) om ändring i förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-07-01