Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:317 · Visa fulltext
Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2012:904
Rubrik: Förordning (2012:904) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:1135
Rubrik: Förordning (2013:1135) om fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1417
Rubrik: Förordning (2014:1417) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:541
Rubrik: Förordning (2015:541) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr 7 §
Ikraft: 2015-10-01
Ändring, SFS 2018:1061
Rubrik: Förordning (2018:1061) om ändring i förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-07-01