Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:306 · Visa fulltext
Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2018:468
Rubrik: Förordning (2018:468) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2019:117
Rubrik: Förordning (2019:117) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2019-04-15