Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:257 · Visa fulltext
Försäkringsrörelseförordning (2011:257)
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL29/2004 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32004R0139, 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2012:62
Rubrik: Förordning (2012:62) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 16 §
Ikraft: 2012-04-01
Ändring, SFS 2012:203
Rubrik: Förordning (2012:203) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 16 §§
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2013:677
Rubrik: Förordning (2013:677) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 17 §§, 3 kap. 11, 13 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2013-07-15
Ändring, SFS 2014:157
Rubrik: Förordning (2014:157) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: EUTL156/2012 s1-9
CELEX-nr: 32012L0017
Ändring, SFS 2014:504
Rubrik: Förordning (2014:504) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §; ny 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2015:130
Rubrik: Förordning (2015:130) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 34 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:707
Rubrik: Förordning (2015:707) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: upph. 3 kap. 15 §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 15 §, 7 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 13, 14 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 22 §§, 4 kap. 6, 21, 30 §§, 7 kap. 2, 5 §§; ny 7 kap. 3 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:80
Rubrik: Förordning (2016:80) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:328
Rubrik: Förordning (2016:328) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 4, 16, 27 §§, 4 kap. 23, 27 §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:591
Rubrik: Förordning (2016:591) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8, 10 §§, 4 kap. 37 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:340
Rubrik: Förordning (2018:340) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: upph. 4 kap. 10, 12, 13 §§, rubr. närmast före 4 kap. 10, 12 §§; ändr. 4 kap. 5, 7, 11 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:761
Rubrik: Förordning (2018:761) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 14, 16, 23, 27 §§, 4 kap. 4, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 39 §§, 5 kap. 2 §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1759
Rubrik: Förordning (2018:1759) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ny 7 kap. 7 §, rubr. närmast före 7 kap. 7 §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2018:1839
Rubrik: Förordning (2018:1839) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §, 4 kap. 16, 30, 32, 33, 37, 38 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:820
Rubrik: Förordning (2019:820) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: upph. 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 2, 5, 6 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37 §§, 7 kap. 1, 2, 2 a, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 17, 22, 26, 30 §§, 7 kap. 5 §; nya 1 kap. 5 §, 2 kap. 5 a §, 3 kap. 23 a §, 4 kap. 16 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §, 3 kap. 23 a §
Ikraft: 2019-12-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2020:410
Rubrik: Förordning (2020:410) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 27 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 5 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:663
Rubrik: Förordning (2020:663) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2, 2 a §§
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:997
Rubrik: Förordning (2020:997) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 35 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:463
Rubrik: Förordning (2021:463) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: nya 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2021-06-30
Förarbeten: direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2022:1290
Rubrik: Förordning (2022:1290) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap. 41 §; nya 4 kap. 14 a, 21 a, 21 b, 21 c, 41 a §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/1132
Ändring, SFS 2022:1861
Rubrik: Förordning (2022:1861) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Omfattning: upph. 2 kap. 17 §, rubr. närmast före 2 kap. 17 §; ändr. 2 kap. 15, 16 §§, 4 kap. 21, 37, 40 §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 §, rubr. närmast efter 2 kap. 14 §; nya 2 kap. 15 a, 16 a, 16 b, 17 §§
Ikraft: 2023-01-31