Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:203 · Visa fulltext
Budgetlag (2011:203)
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177
Ändring, SFS 2011:1501
Rubrik: Lag (2011:1501) om ändring i budgetlagen (2011:203)
Omfattning: ändr. p 5, 6 ikrafttr.- och övergångsbest
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 15, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:56
Ändring, SFS 2012:966
Rubrik: Lag (2012:966) om ändring i budgetlagen (2011:203)
Omfattning: ändr. p 5, 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 15, bet. 2012/13:UbU2, rskr. 2012/13:125
Ändring, SFS 2013:1015
Rubrik: Lag (2013:1015) om ändring i budgetlagen (2011:203)
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §; nya 9 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 9 kap. 5 §
Ikraft: 2013-12-31
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:83, EUTL306/2011 s41-47
CELEX-nr: 32011L0085
Ändring, SFS 2014:866
Rubrik: Lag (2014:866) om ändring i budgetlagen (2011:203)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 9 kap. 2 §; nuvarande 9 kap. 2 § betecknas 2 kap. 1 a §; ändr. den nya 2 kap. 1 a §, 2 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, rubr. till 2 kap., rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 9 kap. 3 §; ny 2 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:173, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2021:1119
Rubrik: Lag (2021:1119) om ändring i budgetlagen (2011:203)
Omfattning: ändr. rubr. 11 kap., 11 kap. 1 §; ny 11 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44
Ändring, SFS 2022:1580
Rubrik: Lag (2022:1580) om ändring i budgetlagen (2011:203)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24