Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:185 · Visa fulltext
Skolförordning (2011:185)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:506
Rubrik: Förordning (2011:506) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 2 kap. 4 §, 6 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 4 §; nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 6 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, ändr. 6 kap. 1 §, de nya 6 kap. 9, 11, 12, 17 §§, 9 kap. 18, 20 §§, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 §, bil. 1, rubr. närmast före 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 §§, sätts närmast före 6 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 23 §; nya 4 kap. 1 a § 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 a §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1180
Rubrik: Förordning (2011:1180) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 21, 22 §§, 11 kap. 11, 12 §§, 12 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:498
Rubrik: Förordning (2012:498) om ändring i förordningen (2011:506) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 § i 2011:506, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:506
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:249
Rubrik: Förordning (2013:249) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §, bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:827
Rubrik: Förordning (2013:827) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2011:506
Ikraft: 2013-12-02
Ändring, SFS 2014:96
Rubrik: Förordning (2014:96) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 §
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:457
Rubrik: Förordning (2014:457) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §, 11 kap. 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:857
Rubrik: Förordning (2014:857) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:1029
Rubrik: Förordning (2014:1029) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3 §§; ny 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:142
Rubrik: Förordning (2015:142) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 20, 21 §§, 11 kap. 10, 11 §§, 12 kap. 10, 11 §§; nya 9 kap. 21 a §, 11 kap. 11 a §, 12 kap. 11 a §
Ikraft: 2015-04-15
Ändring, SFS 2015:293
Rubrik: Förordning (2015:293) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nya 5 a, 14 a kap.
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:578
Rubrik: Förordning (2015:578) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: nya 5 kap. 5 a §, 9 kap. 4 a §, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:800
Rubrik: Förordning (2015:800) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ny 5 kap. 5 b §, rubr. närmast före 5 kap. 5 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:9
Rubrik: Förordning (2016:9) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 9 kap. 21 a §, 11 kap. 11 a §, 12 kap. 11 a §; ändr. 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 §
Ikraft: 2016-02-23
Ändring, SFS 2016:336
Rubrik: Förordning (2016:336) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §; nya 9 kap. 19 a §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 9 a §, 12 kap. 9 a §, rubr. närmast före 9 kap. 19 a §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 9 a §, 12 kap. 9 a §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:552
Rubrik: Förordning (2016:552) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:590
Rubrik: Förordning (2016:590) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 15 kap. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:652
Rubrik: Förordning (2016:652) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2016-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:847
Rubrik: Förordning (2017:847) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §; nya 9 kap. 11 a §, rubr. närmast före 9 kap. 11 a §
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2017:1051
Rubrik: Förordning (2017:1051) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1107
Rubrik: Förordning (2017:1107) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. kap. 19 a §, 11 kap. 9 a §, 12 kap. 9 a §; ändr. 9 kap. 20, 21, 22 §§, 11 kap. 10, 11, 12 §§, 12 kap. 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 §; nya 9 kap. 21 a, 22 a, 22 b, 22 c §§, 11 kap. 11 a, 12 a, 12 b, 12 c §§, 12 kap. 12 a, 12 b, 12 c §§, rubr. närmast efter 9 kap. 22 §, 11 kap. 12 §, 12 kap. 12 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1116
Rubrik: Förordning (2017:1116) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1236
Rubrik: Förordning (2017:1236) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: nuvarande bilaga 1, 2, 3 betecknas bilaga 2, 3, 4; ändr. 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 2 §; ny bil. 1
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:3
Rubrik: Förordning (2018:3) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 6 §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2018:750
Rubrik: Förordning (2018:750) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, bil. 2, 3, 4; nya 8 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före 8 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1386
Rubrik: Förordning (2018:1386) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 §
Ikraft: 2018-07-31
Ändring, SFS 2018:1512
Rubrik: Förordning (2018:1512) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1574
Rubrik: Förordning (2018:1574) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 15 kap. 3 §; ny 2 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1575
Rubrik: Förordning (2018:1575) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12 §, 12 kap. 12 §
Ikraft: 2018-10-25
Ändring, SFS 2019:275
Rubrik: Förordning (2019:275) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:687
Rubrik: Förordning (2019:687) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 a §, 11 kap. 12 a §, 12 kap. 12 a §
Ikraft: 2019-12-20
Ändring, SFS 2019:799
Rubrik: Förordning (2019:799) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:800
Rubrik: Förordning (2019:800) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:779
Rubrik: Förordning (2020:779) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 12 kap. 14 §, 14 a kap. 3 §, rubr. närmast före 5 a kap. 3 §, 14 a kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 5 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 28 §, 12 kap. 13 § , rubr. närmast före 5 a kap. 1, 4, 5 §§; nya 5 b kap., 5 a kap. 6 §, rubr. närmast före 5 a kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2020-10-10 överg.best.
Ändring, SFS 2020:830
Rubrik: Förordning (2020:830) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2019:800.; ändr. bil. 3
Ikraft: 2020-10-30 överg.best.
Ändring, SFS 2021:192
Rubrik: Förordning (2021:192) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 §; nya 6 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:884
Rubrik: Förordning (2021:884) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 5 a kap. 6 §; ny 5 a kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 a kap. 3 a §
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2022:280
Rubrik: Förordning (2022:280) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 9 kap. 1, 2, 11, 18, 20, 23 §§, 10 kap. 1, 9 §§, 11 kap. 1, 9, 10 §§, 12 kap. 1, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7 §, 9 kap. 1 §; ny 9 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2022:2
Ändring, SFS 2022:480
Rubrik: Förordning (2022:480) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:731
Rubrik: Förordning (2022:731) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 5 a kap. 2 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:942
Rubrik: Förordning (2022:942) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 15 kap. 3 §; nya 15 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1400
Rubrik: Förordning (2022:1400) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1556
Rubrik: Förordning (2022:1556) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1619
Rubrik: Förordning (2022:1619) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 10 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 10 kap. 5, 9 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 1, 5 §§, 4 kap. 1, 2, 4, 7 §§, 5 kap. 1, 3 §§, 5 a kap. 2, 3, 3 a §§, 5 b kap. 2, 3 §§, 6 kap. 1, 1 a, 8, 11 §§, 10 kap 1, 9 §§, 11 kap. 1, 3, 14 §§, 14 kap. 1, 4, 12 §§, 15 kap. 4, 5 §§, bil. 2, rubr. 10 kap., rubr. närmast före 4 kap. 2 §, 10 kap. 10 §
Ikraft: 2023-07-02
Ändring, SFS 2022:1620
Rubrik: Förordning (2022:1620) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 4 kap. 5 §; ändr. 4 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 17 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:271
Rubrik: Förordning (2023:271) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §
Ikraft: 2023-07-03
Ändring, SFS 2023:326
Rubrik: Förordning (2023:326) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 11 kap. 12 b §, rubr. närmast före 10 kap. 11 §; ny 10 kap. 12 §
Ikraft: 2024-07-01
Ändring, SFS 2023:327
Rubrik: Förordning (2023:327) om ändring i förordningen (2022:1619) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 § i 2022:1619
Ändring, SFS 2023:945
Rubrik: Förordning (2023:945) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: upph. 9 kap. 8 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 7 §, rubr. närmast före 9 kap. 8, 11 §§, 11 kap, 7, 9 §§, 12 kap. 7, 9 §§; ändr. 5 kap. 8, 15 §§, 9 kap. 9, 11 §§, 11 kap. 8, 9 §§, 12 kap. 8, 9 §§, bil. 1, 3, 4; ny 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:220
Rubrik: Förordning (2024:220) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §; nya 14 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2024-07-01
Ändring, SFS 2024:268
Rubrik: Förordning (2024:268) om ändring i skolförordningen (2011:185)
Omfattning: ändr. 14 kap. 4 §
Ikraft: 2024-07-01