Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1553 · Visa fulltext
Förordning (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL268/2010 s1
CELEX-nr: 32010R0904
Ändring, SFS 2019:58
Rubrik: Förordning (2019:58) om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2019-03-13
Ändring, SFS 2019:803
Rubrik: Förordning om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:369
Rubrik: Förordning (2021:369) om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av EU- förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3 §§
Ikraft: 2021-06-01