Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:154 · Visa fulltext
Delgivningsförordning (2011:154)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1185
Rubrik: Förordning (2014:1185) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Omfattning: ändr. 11, 13, 18, 21, 24, 25 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:268
Rubrik: Förordning (2019:268) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2019-06-11
Ändring, SFS 2019:779
Rubrik: Förordning (2019:779) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:1513
Rubrik: Förordning (2022:1513) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Omfattning: ändr. 25 §; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.