Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1533 · Visa fulltext
Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:100
Rubrik: Förordning (2012:100) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2012-04-16
Ändring, SFS 2012:626
Rubrik: Förordning (2012:626) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: nya 4 kap. 15 a §, 5 kap. 6 a §, rubr. närmast före 4 kap. 15 a §
Ikraft: 2012-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:776
Rubrik: Förordning (2013:776) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: upph. 4 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 13 §, 4 kap. 2 §, p 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2013-11-01
Förarbeten: EUTL343/2012 s78
CELEX-nr: 32012L0035
Ändring, SFS 2014:452
Rubrik: Förordning (2014:452) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: nya 1 kap. 14 §, 6 kap. 4 §
Ikraft: 2014-07-03
Förarbeten: direktiv 2008/106/EG
Ändring, SFS 2015:193
Rubrik: Förordning (2015:193) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 22 §
Ikraft: 2015-05-01
Ändring, SFS 2016:1046
Rubrik: Förordning (2016:1046) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; nya 4 kap. 11 a, 11 b §§; ny p 12 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2012/35/EU
Ändring, SFS 2018:19
Rubrik: Förordning (2018:19) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 13 §§, 5 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 §; nya 4 kap. 11 c, 11 d §§, p 13, 14 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:825
Rubrik: Förordning (2021:825) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap. 14 §
Ikraft: 2021-08-16
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/1159
Ändring, SFS 2022:648
Rubrik: Förordning (2022:648) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: nya 1 kap. 3 a, 5 a, 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/2397
Ändring, SFS 2024:111
Rubrik: Förordning (2024:111) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §; ny 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2024-04-10
Ändring, SFS 2024:476
Rubrik: Förordning (2024:476) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap. 14 §
Ikraft: 2024-07-20
Förarbeten: direktiv (EU) 2022/993