Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1480 · Visa fulltext
Förordning (2011:1480) om elcertifikat
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2014:1091
Rubrik: Förordning (2014:1091) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3, 10, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:265
Rubrik: Förordning (2015:265) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 9, 19 §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:810
Rubrik: Förordning (2016:810) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2017:814
Rubrik: Förordning (2017:814) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1067
Rubrik: Förordning (2018:1067) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1429
Rubrik: Förordning (2018:1429) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:546
Rubrik: Förordning (2019:546) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:748
Rubrik: Förordning (2020:748) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:49
Rubrik: Förordning (2021:49) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a, 15, 16 §§
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:625
Rubrik: Förordning (2021:625) om ändring i förordningen (2021:49) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a § i 2021:49