Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1480 · Visa fulltext
Förordning (2011:1480) om elcertifikat
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2014:1091
Rubrik: Förordning (2014:1091) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3, 10, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:265
Rubrik: Förordning (2015:265) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 9, 19 §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:810
Rubrik: Förordning (2016:810) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2017:814
Rubrik: Förordning (2017:814) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1067
Rubrik: Förordning (2018:1067) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1429
Rubrik: Förordning (2018:1429) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:546
Rubrik: Förordning (2019:546) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:748
Rubrik: Förordning (2020:748) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:49
Rubrik: Förordning (2021:49) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a, 15, 16 §§
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:625
Rubrik: Förordning (2021:625) om ändring i förordningen (2021:49) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a § i 2021:49
Ändring, SFS 2022:1362
Rubrik: Förordning (2022:1362) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a, 16 §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:574
Rubrik: Förordning (2023:574) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2023-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:483
Rubrik: Förordning (2024:483) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2025-01-01