Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:130 · Visa fulltext
Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:502
Rubrik: Förordning (2011:502) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 32 §
Ändring, SFS 2011:1161
Rubrik: Förordning (2011:1161) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1595
Rubrik: Förordning (2011:1595) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2014:1576
Rubrik: Förordning (2014:1576) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:251
Rubrik: Förordning (2016:251) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §; ändr. 16 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2019:1084
Rubrik: Förordning (2019:1084) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1278
Rubrik: Förordning (2019:1278) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2020-02-01
Ändring, SFS 2022:213
Rubrik: Förordning (2022:213) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 32 §; ny 13 a §
Ikraft: 2022-04-28
Ändring, SFS 2022:1618
Rubrik: Förordning (2022:1618) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 9, 21 §§
Ikraft: 2023-07-02