Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1268 · Visa fulltext
Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL177/2006 s21,
CELEX-nr: 32004L0039, Celex 32010L0078, 32006L0048,
Ändring, SFS 2013:586
Rubrik: Lag (2013:586) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 6, 13, 22 §§
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:990
Rubrik: Lag (2014:990) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL176/2013 s338
CELEX-nr: 32004L0039, 32010L0078, 32013L0036
Ändring, SFS 2015:30
Rubrik: Lag (2015:30) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2015-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:17, bet. 2014/15:SkU11, rskr. 2014/15:98
Ändring, SFS 2017:700
Rubrik: Lag (2017:700) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 13, 14, 22 §§
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1145
Rubrik: Lag (2017:1145) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 5, 16, 30 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1146
Rubrik: Lag (2017:1146) om ändring i lagen (2017:700) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 5 § i 2017:700
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45