Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1261 · Visa fulltext
Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2012:305
Rubrik: Förordning (2012:305) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:305
Rubrik: Förordning (2012:305) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2013:600
Rubrik: Förordning (2013:600) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2013:600
Rubrik: Förordning (2013:600) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2013:1069
Rubrik: Förordning (2013:1069) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 § , rubr. närmast före 6 kap. 18 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:1069
Rubrik: Förordning (2013:1069) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 § , rubr. närmast före 6 kap. 18 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1472
Rubrik: Förordning (2014:1472) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:1, bet 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1472
Rubrik: Förordning (2014:1472) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:1, bet 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1473
Rubrik: Förordning (2014:1473) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 9 kap. 5 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41
Ändring, SFS 2014:1473
Rubrik: Förordning (2014:1473) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 9 kap. 5 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41
Ändring, SFS 2015:635
Rubrik: Förordning (2015:635) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 18 kap. 8 a §, 19 kap. 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:635
Rubrik: Förordning (2015:635) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 18 kap. 8 a §, 19 kap. 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:779
Rubrik: Förordning (2015:779) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 5 kap. 10 §; ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:779
Rubrik: Förordning (2015:779) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 5 kap. 10 §; ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:907
Rubrik: Förordning (2015:907) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 19 kap. 6 §, rubr. närmast före 19 kap. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:907
Rubrik: Förordning (2015:907) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 19 kap. 6 §, rubr. närmast före 19 kap. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:908
Rubrik: Förordning (2015:908) om ändring i förordningen (2015:635) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 19 kap. 5 a §, rubr. närmast före 19 kap. 5 a § i 2015:635; nuvarande 19 kap. 5 b, 5 c §§ betecknas 19 kap. 7, 8 §§ i 2015:635, rubr. närmast före 19 kap. 5 c § sätts närmast före den nya 19 kap. 8 § i 2015:635
Ändring, SFS 2015:908
Rubrik: Förordning (2015:908) om ändring i förordningen (2015:635) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 19 kap. 5 a §, rubr. närmast före 19 kap. 5 a § i 2015:635; nuvarande 19 kap. 5 b, 5 c §§ betecknas 19 kap. 7, 8 §§ i 2015:635, rubr. närmast före 19 kap. 5 c § sätts närmast före den nya 19 kap. 8 § i 2015:635
Ändring, SFS 2015:924
Rubrik: Förordning (2015:924) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8, 11 §§; ny 5 kap. 7 a §, rubr. närmast före 5 kap. 7 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:924
Rubrik: Förordning (2015:924) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8, 11 §§; ny 5 kap. 7 a §, rubr. närmast före 5 kap. 7 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:79
Rubrik: Förordning (2016:79) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 3 kap. 4 a §, 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:79
Rubrik: Förordning (2016:79) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 3 kap. 4 a §, 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:889
Rubrik: Förordning (2016:889) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ny 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-10-20
Ändring, SFS 2016:889
Rubrik: Förordning (2016:889) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ny 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-10-20
Ändring, SFS 2017:188
Rubrik: Förordning (2017:188) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §; nya 7 kap. 2 a §, 9 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 a §, 9 kap. 9, 15, 19 §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:188
Rubrik: Förordning (2017:188) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §; nya 7 kap. 2 a §, 9 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 a §, 9 kap. 9, 15, 19 §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:192
Rubrik: Förordning (2017:192) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 8 §; ändr. 5 kap. 11, 13 §§, 17 kap. 3 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 1, 4, 5 §§, rubr. närmast före 19 kap. 4 §; nya 5 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:192
Rubrik: Förordning (2017:192) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 8 §; ändr. 5 kap. 11, 13 §§, 17 kap. 3 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 1, 4, 5 §§, rubr. närmast före 19 kap. 4 §; nya 5 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:390
Rubrik: Förordning (2017:390) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2, 4, 11 b §§, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 3 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 3 a §, 6 kap. 2 a, 3 a §§, 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:390
Rubrik: Förordning (2017:390) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2, 4, 11 b §§, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 3 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 3 a §, 6 kap. 2 a, 3 a §§, 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:854
Rubrik: Förordning (2017:854) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11, 11 a §§
Ikraft: 2017-09-25 överg.best.
Ändring, SFS 2017:854
Rubrik: Förordning (2017:854) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11, 11 a §§
Ikraft: 2017-09-25 överg.best.
Ändring, SFS 2018:238
Rubrik: Förordning (2018:238) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:238
Rubrik: Förordning (2018:238) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:563
Rubrik: Förordning (2018:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nytt 12 a kap.
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:563
Rubrik: Förordning (2018:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nytt 12 a kap.
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1844
Rubrik: Förordning (2018:1844) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 9 kap. 7, 8 §§, 13 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1844
Rubrik: Förordning (2018:1844) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 9 kap. 7, 8 §§, 13 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2041
Rubrik: Förordning (2018:2041) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 7 a § betecknas 5 kap. 8 §; ändr. den nya 5 kap. 8 §, 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2041
Rubrik: Förordning (2018:2041) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 7 a § betecknas 5 kap. 8 §; ändr. den nya 5 kap. 8 §, 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:106
Rubrik: Förordning (2019:106) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:106
Rubrik: Förordning (2019:106) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:457
Rubrik: Förordning (2019:457) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:457
Rubrik: Förordning (2019:457) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1088
Rubrik: Förordning (2019:1088) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, rubr. 18 kap., rubr. närmast före 18 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1088
Rubrik: Förordning (2019:1088) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, rubr. 18 kap., rubr. närmast före 18 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1175
Rubrik: Förordning (2019:1175) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §; nya 5 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1175
Rubrik: Förordning (2019:1175) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §; nya 5 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:325
Rubrik: Förordning (2020:325) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2020-06-01
Ändring, SFS 2020:325
Rubrik: Förordning (2020:325) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2020-06-01
Ändring, SFS 2020:553
Rubrik: Förordning (2020:553) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2020-06-22
Ändring, SFS 2020:553
Rubrik: Förordning (2020:553) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2020-06-22
Ändring, SFS 2020:563
Rubrik: Förordning (2020:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 7 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 b §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:563
Rubrik: Förordning (2020:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 7 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 b §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:955
Rubrik: Förordning (2020:955) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 13 kap. 1 §; ny 13 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:955
Rubrik: Förordning (2020:955) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 13 kap. 1 §; ny 13 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:95
Rubrik: Förordning (2021:95) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2021-03-15
Ändring, SFS 2021:95
Rubrik: Förordning (2021:95) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2021-03-15
Ändring, SFS 2022:447
Rubrik: Förordning (2022:447) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:447
Rubrik: Förordning (2022:447) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:1179
Rubrik: Förordning (2022:1179) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1179
Rubrik: Förordning (2022:1179) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1695
Rubrik: Förordning (2022:1695) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 5 kap. 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 13 a §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1695
Rubrik: Förordning (2022:1695) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 5 kap. 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 13 a §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1740
Rubrik: Förordning (2022:1740) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2023-02-13
Ändring, SFS 2023:334
Rubrik: Förordning (2023:334) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, 9 kap. 1, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap. 8 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:368
Rubrik: Förordning (2023:368) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2023-09-01
Ändring, SFS 2023:469
Rubrik: Förordning (2023:469) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:469
Rubrik: Förordning (2023:469) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:641
Rubrik: Förordning (2023:641) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ny 9 kap. 1 a §, rubr. närmast före 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2024:399
Rubrik: Förordning (2024:399) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ny 17 kap. 10 §, rubr. närmast före 17 kap. 10 §
Ikraft: 2024-07-01
Ändring, SFS 2024:474
Rubrik: Förordning (2024:474) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nuvarande 6 kap. 18 § betecknas 6 kap. 20 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 22 kap. 2 §; rubr. närmast före nuvarande 6 kap. 18 § sätts närmast före nya 6 kap. 20 §; nytt 6 a kap., nya 6 kap. 18, 19 §§, rubr. närmast före 6 kap. 18, 19 §§
Ikraft: 2024-08-01 överg.best.