Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1261 · Visa fulltext
Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2012:305
Rubrik: Förordning (2012:305) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2013:600
Rubrik: Förordning (2013:600) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2013:1069
Rubrik: Förordning (2013:1069) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 § , rubr. närmast före 6 kap. 18 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1472
Rubrik: Förordning (2014:1472) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:1, bet 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1473
Rubrik: Förordning (2014:1473) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 9 kap. 5 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41
Ändring, SFS 2015:635
Rubrik: Förordning (2015:635) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 18 kap. 8 a §, 19 kap. 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:779
Rubrik: Förordning (2015:779) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 5 kap. 10 §; ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:907
Rubrik: Förordning (2015:907) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 19 kap. 6 §, rubr. närmast före 19 kap. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:908
Rubrik: Förordning (2015:908) om ändring i förordningen (2015:635) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 19 kap. 5 a §, rubr. närmast före 19 kap. 5 a § i 2015:635; nuvarande 19 kap. 5 b, 5 c §§ betecknas 19 kap. 7, 8 §§ i 2015:635, rubr. närmast före 19 kap. 5 c § sätts närmast före den nya 19 kap. 8 § i 2015:635
Ändring, SFS 2015:924
Rubrik: Förordning (2015:924) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8, 11 §§; ny 5 kap. 7 a §, rubr. närmast före 5 kap. 7 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:79
Rubrik: Förordning (2016:79) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 3 kap. 4 a §, 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:889
Rubrik: Förordning (2016:889) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ny 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-10-20
Ändring, SFS 2017:188
Rubrik: Förordning (2017:188) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §; nya 7 kap. 2 a §, 9 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 a §, 9 kap. 9, 15, 19 §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:192
Rubrik: Förordning (2017:192) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 8 §; ändr. 5 kap. 11, 13 §§, 17 kap. 3 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 1, 4, 5 §§, rubr. närmast före 19 kap. 4 §; nya 5 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:390
Rubrik: Förordning (2017:390) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2, 4, 11 b §§, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 3 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 3 a §, 6 kap. 2 a, 3 a §§, 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:854
Rubrik: Förordning (2017:854) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11, 11 a §§
Ikraft: 2017-09-25 överg.best.
Ändring, SFS 2018:238
Rubrik: Förordning (2018:238) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: upph. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:563
Rubrik: Förordning (2018:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nytt 12 a kap.
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1844
Rubrik: Förordning (2018:1844) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 9 kap. 7, 8 §§, 13 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2041
Rubrik: Förordning (2018:2041) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 7 a § betecknas 5 kap. 8 §; ändr. den nya 5 kap. 8 §, 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:106
Rubrik: Förordning (2019:106) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:457
Rubrik: Förordning (2019:457) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1088
Rubrik: Förordning (2019:1088) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, rubr. 18 kap., rubr. närmast före 18 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1175
Rubrik: Förordning (2019:1175) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §; nya 5 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:325
Rubrik: Förordning (2020:325) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2020-06-01
Ändring, SFS 2020:553
Rubrik: Förordning (2020:553) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2020-06-22
Ändring, SFS 2020:563
Rubrik: Förordning (2020:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: nya 7 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 b §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:955
Rubrik: Förordning (2020:955) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 13 kap. 1 §; ny 13 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:95
Rubrik: Förordning (2021:95) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraft: 2021-03-15
Ändring, SFS 2022:447
Rubrik: Förordning (2022:447) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-01