Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1244 · Visa fulltext
Skatteförfarandelag (2011:1244)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28, EUTL264/2003 s1, EUTL268/2010 s1, EUTL84/2010 s1, EUTL347/2006 s1, EUTL379/2006 s5, EUTL193/2007 s6, EUTL337/2007 s35, EUTL157/2003 s38, EUTL257/2004 s7
CELEX-nr: 32003R1798, 32010R0904, 32010L0024, 32006L0112, 32006R1998, 32007R0875, 32007R1535, 32003L0048, 32004D0587
Ändring, SFS 2011:1289
Rubrik: Lag (2011:1289) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 59 kap. 25 §, rubr. närmast före 59 kap. 25 §; ändr. 14 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 3, 5, 6 §§, 21 kap. 3, 4, 5 §§, 22 kap. 1, 12 §§, 23 kap. 2 §, 29 kap. 1 §, 30 kap. 1, 3, 4 §§, 31 kap. 1, 33 §§, 34 kap. 9, 10 §§, 38 kap. 1 §, 56 kap. 3 §, 59 kap. 1 §, 65 kap. 6, 9 §§, rubr. närmast före 23 kap. 5, §, 31 kap. 33 §, p 1, 22 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 22 kap. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 23 kap. 7 §, 34 kap. 8 a §, rubr. närmast före 22 kap. 16, 17, 22 §§, 34 kap. 8 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1512
Rubrik: Lag (2011:1512) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 27 kap. 4 §
Ikraft: 2012-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:17, bet. 2011/12:SkU6, rskr. 2011/12:70
Ändring, SFS 2011:1545
Rubrik: Lag (2011:1545) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 46 kap. 4 §, rubr. närmast före 46 kap. 4 §
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2012:136
Rubrik: Lag (2012:136) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 56 kap. 6, 8 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159
Ändring, SFS 2012:227
Rubrik: Lag (2012:227) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §
Ikraft: 2012-06-01
CELEX-nr: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:343
Rubrik: Lag (2012:343 ) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 31 kap. 1 §, 59 kap. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:94, bet. 2011/12:SkU18, rskr. 2011/12:207
Ändring, SFS 2012:387
Rubrik: Lag (2012:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 62 kap. 10 §, 66 kap. 27 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46, rskr. 2011/12:237
Ändring, SFS 2012:682
Rubrik: Lag (2012:682) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 26 kap. 37 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:760
Rubrik: Lag (2012:760) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 31 kap. 26 §; ändr. 58 kap. 2 §, p 22 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2012:835
Rubrik: Lag (2012:835) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 15 kap. 2, 9 §§, 30 kap. 1, 5 §§, 31 kap. 25 §; ny 5 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 5 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79
Ändring, SFS 2012:847
Rubrik: Lag (2012:847) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 37 kap. 1 §, 41 kap. 1, 4 §§, 43 kap. 1 §, 47 kap. 1 §; nya 37 kap. 11 §, 41 kap. 2 a §, rubr.närmast före 37 kap. 11 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2013:27
Rubrik: Lag (2013:27) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 39 kap. 2, 11 §§
Ikraft: 2013-04-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:34, bet. 2012/13:SkU14, rskr. 2012/13:143
Ändring, SFS 2013:116
Rubrik: Lag (2013:116) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 67 kap. 26 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:369
Rubrik: Lag (2013:369) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 1 §, 26 kap. 31 §, 38 kap. 3 §, 39 kap. 14 §, 41 kap. 3 §, 59 kap. 1, 23 §§. rubr. närmast före 6 kap. 2 §, 59 kap. 23 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236
Ändring, SFS 2013:383
Rubrik: Lag (2013:383) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 56 kap. 8 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2013:384
Rubrik: Lag (2013:384) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5, 9 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:129, bet. 2012/13:SkU32, rskr. 2012/13:241
Ändring, SFS 2013:585
Rubrik: Lag (2013:585) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 20 kap. 1, 3, 4 §§, 22 kap. 1, 17, 19 §§, 23 kap. 5 §, 34 kap. 9 §, rubr. till 20, 21 kap., rubr. närmast före 22 kap. 17 §, 34 kap. 9 §
Ikraft: 2013-07-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:772
Rubrik: Lag (2013:772) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §, 63 kap. 1, 16 §§, 65 kap. 7 § ; nya 22 kap. 23, 24 §§, 31 kap. 19 a, 19 b §§, 63 kap. 14 a, 14 b, 14 c, 21 a , 22 a, 22 b, 22 c §§, rubr. närmast före 22 kap. 23 §, 31 kap. 19 a, 63 kap. 14 a §
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:134, bet. 2013/14:SkU2, rskr. 2013/14:10
Ändring, SFS 2013:967
Rubrik: Lag (2013:967) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §, 30 kap. 4 §, 66 kap. 27 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1068
Rubrik: Lag (2013:1068) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 26 kap. 33 §, 36 kap. 1, 5 §§, 61 kap. 4 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 3 §; nya 26 kap. 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e §§, 36 kap. 6 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:28, bet. 2013/14:SkU11, rskr. 2013/14:91
Ändring, SFS 2013:1081
Rubrik: Lag (2013:1081) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §, p 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2014-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:22, bet. 2013/14:SkU14, rskr. 2013/14:94
Ändring, SFS 2013:1107
Rubrik: Lag (2013:1107) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2014:18
Rubrik: Lag (2014:18) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Ändring, SFS 2014:288
Rubrik: Lag (2014:288) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233
Ändring, SFS 2014:681
Rubrik: Lag (2014:681) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 42 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:943
Rubrik: Lag (2014:943) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342
Ändring, SFS 2014:1390
Rubrik: Lag (2014:1390) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 7 §§, 67 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2014:1471
Rubrik: Lag (2014:1471) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2, 3 §§, 31 kap. 1, 33 §§, rubr. närmast före 31 kap. 33 §; nya 22 kap. 25 §, 31 kap. 33 a §, rubr. närmast före 22 kap. 25 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1474
Rubrik: Lag (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 39 kap. 1, 2, 12, 17 §§, 42 kap. 8 §, 50 kap. 3, 4 §§; nya 7 kap. 2 a §, 39 kap. 11 a, 11 b, 11 c §§, 42 kap. 8 a §, rubr. närmast före 39 kap. 11, 11 a, 12 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41
Ändring, SFS 2015:69
Rubrik: Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 34 kap. 3, 10 §§; nya 22 a kap., 23 kap. 3 a §, 34 kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 34 kap. 9 a §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:599
Rubrik: Lag (2015:599) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 14 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:112, bet. 2015/16:NU5, rskr. 2015/16:2
Ändring, SFS 2015:633
Rubrik: Lag (2015:633) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 49 kap. 12 §, rubr. närmast före 49 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 5 §, 46 kap. 14 §, 49 kap. 10, 15 §§, 51 kap. 1 §, 52 kap. 8 §, 59 kap. 11, 17, 19 §§, 66 kap. 3 §, p 16, 18 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 49 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 52 kap. 8 a §, rubr. närmast före 49 kap. 10 c §, 52 kap. 8 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16
Ändring, SFS 2015:768
Rubrik: Lag (2015:768) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 22 §, 23 kap. 7 §, rubr. närmast före 22 kap. 22 §; ändr. 11 kap. 14 §, 22 kap. 1, 13 §§, 31 kap. 1, 33 §§, 38 kap. 1 §, 48 kap. 6 §, 50 kap. 2, 7 §§, rubr. närmast före 31 kap. 33 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:769
Rubrik: Lag (2015:769) om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 50 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1474; ny p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1474
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:892
Rubrik: Lag (2015:892) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 26 kap. 2, 7, 24, 35 §§, 48 kap. 1 §, 53 kap. 1 §, 61 kap. 4 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2015:893
Rubrik: Lag (2015:893) om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2014:1474
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2015:903
Rubrik: Lag (2015:903) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nytt 42 a kap.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2015:918
Rubrik: Lag (2015:918) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 a kap. 5 §, 23 kap. 2 §, 24 kap. 4 §, 34 kap. 3, 10 §§, 56 kap. 9 §; nytt 22 b kap., nya 23 kap. 3 b §, 24 kap. 2 a §, 34 kap. 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 24 kap. 2 a §, 34 kap. 9 c §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66, Jfr rådets direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2015:925
Rubrik: Förordning (2015:925) om ikraftträdande av lagen (2015:918) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ikrafttr. av 56 kap. 9 §
Ändring, SFS 2016:64
Rubrik: Lag (2016:64) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §, 34 kap. 9 a, 9 c §§, 38 kap. 1 §; nya 10 kap. 22 §, 23 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap. 22 §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:286
Rubrik: Lag (2016:286) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:888
Rubrik: Lag (2016:888) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: nuvarande 49 kap. 10 c § betecknas 49 kap. 10 d §; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 31 kap. 1 §, 33 kap. 1, 2, 11 §§, 34 kap. 10 §, 44 kap. 3 §, 49 kap. 1 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7, 27 §§, 67 kap. 12, 24, 25, 33, 34 §§, rubr. närmast före 63 kap. 7 §, rubr. till avd. V, rubr. närmast före den tidigare 49 kap. 10 c § sätts närmast före den nya 49 kap. 10 d §; nya 13 a kap., 49 a kap., nya 31 kap. 15 a §, 33 kap. 9 a §, 49 kap. 10 c §, 52 kap. 8 b §, 57 kap. 4 §, 63 kap. 7 a §, 66 kap. 9 a §, 67 kap. 14 a §, rubr. närmast före 31 kap. 15 a §, 33 kap. 9 a §, 52 kap. 8 b §, 66 kap. 9 a §, 67 kap. 14 a §
Ikraft: 2016-10-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:127, bet. 2016/17:SkU6, rskr. 2016/17:6
Ändring, SFS 2016:1061
Rubrik: Lag (2016:1061) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 67 kap. 8 §; ny 3 kap. 7 a §, rubr. närmast före 3 kap. 7 a §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41
Ändring, SFS 2016:1075
Rubrik: Lag (2016:1075) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, 53 kap. 5 §, 65 kap. 4 §; ny 26 kap. 19 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1076
Rubrik: Lag (2016:1076) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 41 kap. 3 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1077
Rubrik: Lag (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 65 kap. 12 §, rubr. närmast före 65 kap. 12 §; ändr. 7 kap. 1 §, 53 kap. 5 §, 65 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:185
Rubrik: Lag (2017:185) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 38 kap. 1 §, 39 kap. 1, 15, 16 §§; nytt kap 33 a, nya 39 kap. 2 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 39 kap. 15, 16, 16 a, 16 b, 16 d, 16 e, 16 f §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2017:189
Rubrik: Lag (2017:189) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, 22 a kap. 5, 6 §§, 22 b kap. 5, 6 §§, 41 kap. 4 §, 56 kap. 8 §
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:48, bet. 2016/17:SkU20, rskr. 2016/17:162, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2017:194
Rubrik: Lag (2017:194) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §, ny 39 kap. 8 a §, rubr. närmast före 39 kap. 8 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:49, bet. 2016/17:SkU15, rskr. 2016/17:161, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:387
Rubrik: Lag (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 §, 67 kap. 26 §, rubr. närmast före 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 §, 67 kap. 26 §, rubr. närmast efter 26 kap. 37 §; nuvarande 26 kap. 19 a § betecknas 26 kap. 19 f §; ändr. 7 kap. 1 §, 10 kap. 19 §, 15 kap. 8, 9, 10 §§, 16 kap. 1, 2, 3 §§, 22 kap. 1, 13 §§, 23 kap. 2, 3 §§, 26 kap. 1, 2, 3, 19 §§, 31 kap. 4, 6 §§, 34 kap. 1, 6, 7, 10, 11 §§, 37 kap. 2, 8 §§, 49 kap. 10 d §, 51 kap. 1 §, 56 kap. 2 §, 66 kap. 27 §, 67 kap. 1 §, rubr. närmast före 34 kap. 10 §, rubr. efter 34 kap. 5 §; nya 26 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 40, 41 §§, 34 kap. 3 a §, rubr. närmast före 26 kap. 40 §, 34 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256
Ändring, SFS 2017:403
Rubrik: Lag (2017:403) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:404
Rubrik: Lag (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2016:1077
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:405
Rubrik: Lag (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:387
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:657
Rubrik: Lag (2017:657) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 14 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2017:699
Rubrik: Lag (2017:699) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 21 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1199
Rubrik: Lag (2017:1199) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 26 kap. 33 e §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ändring, SFS 2017:1218
Rubrik: Lag (2017:1218) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 11 kap. 5, 7 §§, 12 kap. 3 §, 15 kap. 5, 7 §§, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 23 §, 31 kap. 1 §, 34 kap. 6 §, 37 kap. 10 §, 39 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, rubr. närmast före 11 kap. 5 §, 15 kap. 5 §, 31 kap. 33, 37 kap. 8 §; nya 22 kap. 26 §, 31 kap. 33 b §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 39 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 26 §, 39 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1219
Rubrik: Lag (2017:1219) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 26 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1224
Rubrik: Lag (2017:1224) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 53 kap. 5 § i 2016:1077
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1226
Rubrik: Lag (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 19 b, 19 d §§, 34 kap. 6 § i 2017:387
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1227
Rubrik: Lag (2017:1227) om ändring i lagen (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:404
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1228
Rubrik: Lag (2017:1228) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1229
Rubrik: Lag (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:405
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:243
Rubrik: Lag (2018:243) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 39 kap. 2, 11, 17 §§, rubr. närmast före 39 kap. 11 §, rubr. närmast före 39 kap. 11 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:82, bet. 2017/18:SkU14, rskr. 2017/18:203
Ändring, SFS 2018:244
Rubrik: Lag (2018:244) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- övergångsbest. till 2017:387
Förarbeten: Prop. 2017/18:82, bet. 2017/18:SkU14, rskr. 2017/18:203
Ändring, SFS 2018:522
Rubrik: Lag (2018:522) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §, 15, kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275
Ändring, SFS 2018:524
Rubrik: Lag (2018:524) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 15 kap. 8, 10 §§, 26 kap. 19 c § i 2017:1244
Förarbeten: Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275
Ändring, SFS 2018:562
Rubrik: Lag (2018:562) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 49 kap. 10 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286
Ändring, SFS 2018:625
Rubrik: Lag (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § i 2017:1226
Förarbeten: Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287
Ändring, SFS 2018:627
Rubrik: Lag (2018:627) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §; nya 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287
Ändring, SFS 2018:701
Rubrik: Lag (2018:701) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 §, 64 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.
Ändring, SFS 2018:703
Rubrik: Lag (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:1229
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2018:733
Rubrik: Lag (2018:733) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 a kap. 10 §, 31 kap. 32 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1146
Rubrik: Lag (2018:1146) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 26 kap. 8 §, 39 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1147
Rubrik: Lag (2018:1147) om ändring i lagen (2017:387) om ändring
Omfattning: ny 14 p ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:387
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1150
Rubrik: Lag (2018:1150) om ändring i lagen (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 § i 2018:703
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1164
Rubrik: Lag (2018:1164) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2018:1207
Rubrik: Lag (2018:1207) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 58 kap. 2 §; ny 34 kap. 4 a §, rubr. närmast före 34 kap. 4 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:39
Ändring, SFS 2018:1271
Rubrik: Lag (2018:1271) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 18 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.
Ändring, SFS 2018:1385
Rubrik: Lag (2018:1385) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 31 kap. 17 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:99, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435
Ändring, SFS 2018:1890
Rubrik: Lag (2018:1890) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 26 kap. 36 §; ändr. 41 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2018:1892
Rubrik: Lag (2018:1892) om ändring i lagen (2018:1150) om ändring i lagen (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2018:703
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2018:1896
Rubrik: Lag (2018:1896) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 29 kap. 1 §, 46 kap. 3 §, 56 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24
Ändring, SFS 2018:2034
Rubrik: Lag (2018:2034) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 22 a kap. 5, 6, 7, 8 §§, 22 b kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§, 26 kap. 19 a §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7 §§, 67 kap. 12 §, rubr. närmast före 63 kap. 7 §; nytt 49 b kap, nya 51 kap. 2 §, 52 kap. 8 c §, rubr. närmast före 52 kap. 8 c §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ändring, SFS 2018:2037
Rubrik: Lag (2018:2037) om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 23 kap. 2 § i 2018:625
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ändring, SFS 2019:129
Rubrik: Lag (2019:129) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §; ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153
Ändring, SFS 2019:452
Rubrik: Lag (2019:452) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 14 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247
Ändring, SFS 2019:455
Rubrik: Lag (2019:455) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 26 kap. 35 §, 31 kap. 33 §, 38 kap. 1 §; nya 22 kap. 22 §, 23 kap. 7 §, rubr. närmast före 22 kap. 22 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:92, bet. 2018/19:SkU21, rskr. 2018/19:248
Ändring, SFS 2019:741
Rubrik: Lag (2019:741) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 9, 10, 12 §§, 24 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:124, bet. 2019/20:FiU14, rskr. 2019/20:28
Ändring, SFS 2019:790
Rubrik: Lag (2019:790) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 35 kap. 2 §, 39 kap. 1 §, 41 kap. 2 §; nya 39 kap. 14 a §, rubr. närmast före 39 kap. 14 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:160, bet. 2019/20:SkU4, rskr. 2019/20:32, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2019:954
Rubrik: Lag (2019:954) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 26 kap. 34 §, 62 kap. 1, 10 §§, 64 kap. 2, 3 §§, 66 kap. 27 §, rubr. närmast före 26 kap. 34 §, 62 kap. 10 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1147
Rubrik: Lag (2019:1147) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 33 kap. 1, 2, 10, 11 §§, 38 kap. 2 §, 63 kap. 1, 8, 14, 17, 21 §§, 65 kap. 7 §; nya 33 kap. 7 a §, 63 kap. 14 d, 17 a §§, rubr. närmast före 33 kap. 7 a §, 63 kap. 14 d §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:20, bet. 2019/20:SkU10, rskr. 2019/20:71, direktiv (EU) 2016/1164
Ändring, SFS 2019:1275
Rubrik: Lag (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:32, bet. 2019/20:SkU12, rskr. 2019/20:91
Ändring, SFS 2020:35
Rubrik: Lag (2020:35) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 41 kap. 3 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150
Ändring, SFS 2020:37
Rubrik: Lag (2020:37) om ändring i lagen (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 § i 2019:1275
Förarbeten: Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150
Ändring, SFS 2020:437
Rubrik: Lag (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 38 kap. 1 §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7 §§, 67 kap. 12 §; nya 33 b kap., 49 c kap., 52 kap. 8 d §, 66 kap. 24 a §, rubr. närmast före 52 kap. 8 d §, 66 kap. 24 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:561
Rubrik: Förordning (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ikrafttr. av 2020:437
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:571
Rubrik: Lag (2020:571) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 22 kap. 23 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 §
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340
Ändring, SFS 2020:626
Rubrik: Lag (2020:626) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 53 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:124, bet. 2019/20: SkU25, rskr. 2019/20:357
Ändring, SFS 2020:682
Rubrik: Förordning (2020:682) om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. p 7 i krafttr.- och övergångsbest.; ny p i ikrafttr- och övergångsbest. i 2020:561
Förarbeten: Jfr rådets direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:858
Rubrik: Lag (2020:858) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 13 a kap. 1 §, 26 kap. 29 §, 33 kap. 1 §, 37 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, 51 kap. 1 §, 67 kap. 16, 17 §§; nya 13 a kap. 8 a §, 33 kap. 2 a, 9 b, 10 a §§, 37 kap. 12 §, 44 kap. 3 a §, rubr. närmast före 33 kap. 9 b §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26
Ändring, SFS 2020:865
Rubrik: Lag (2020:865) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 31 kap. 1 §; ny 31 kap. 33 c §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:175, bet. 2020/21:SkU6, rskr. 2020/21:28
Ändring, SFS 2020:954
Rubrik: Lag (2020:954) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5, 6 §§, 11 kap. 20 §, 13 kap. 3, 6 §§, 26 kap. 25 §, 33 kap. 1, 2, 10 §§, 36 kap. 2, 4 §§, 38 kap. 2 §, rubr. till 54 kap.; nya 33 kap. 6 a, 6 b §§ , 54 kap. 5 §, rubr. närmast före 33 kap. 6 a §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.2019/20:190, bet. 2020/21:SkU5, rskr. 2020/21:33
Ändring, SFS 2020:1062
Rubrik: Lag (2020:1062) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 26 kap. 19 f §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1070
Rubrik: Lag (2020:1070) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 14 §, 31 kap. 33 §, 56 kap. 9 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21: FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1162
Rubrik: Lag (2020:1162) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1167
Rubrik: Lag (2020:1167) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 12 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:37, bet. 2020/21:SkU14, rskr. 2020/21:96
Ändring, SFS 2021:424
Rubrik: Lag (2021:424) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 26 kap. 19 f §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:118, bet. 2020/21:SfU22, rskr. 2020/21:301
Ändring, SFS 2021:431
Rubrik: Lag (2021:431) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 41 kap. 3 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295
Ändring, SFS 2021:1162
Rubrik: Lag (2021:1162) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 26 §, 26 kap. 19 b §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:25, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46
Ändring, SFS 2021:1165
Rubrik: Lag (2021:1165) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:16, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46
Ändring, SFS 2021:1169
Rubrik: Lag (2021:1169) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 53 kap. 5 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46
Ändring, SFS 2021:1259
Rubrik: Lag (2021:1259) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 29 kap. 1 §, 30 kap. 4 §, 31 kap. 2 §, 56 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:26, bet. 2021/22:SkU11, rskr. 2021/22:101
Ändring, SFS 2022:172
Rubrik: Lag (2022:172) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §; ny 7 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-04-15
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:173
Rubrik: Lag (2022:173) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 64 kap. 6 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:174
Rubrik: Lag (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 15 §§, 7 kap. 1 a §, 26 kap. 6, 8, 17, 35, 37 §§, 41 kap. 2, 3 §§, 53 kap. 5 §, 62 kap. 16 §, 64 kap. 6 §; nya 26 kap. 16 a, 33 f §§, rubr. närmast före 26 kap. 16 a §
Ikraft: 2023-02-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:446
Rubrik: Lag (2022:446) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §; nya 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 d §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:126, bet. 2021/22:SkU24, rskr. 2021/22:291
Ändring, SFS 2022:995
Rubrik: Lag (2022:995) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §, 62 kap. 14 §, rubr. närmast före 62 kap. 14 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:1073
Rubrik: Lag (2022:1073) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 15 kap. 9 §, 26 kap. 19 a §, 31 kap. 33 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:228, bet. 2021/22:SkU29, rskr. 2021/22:373
Ändring, SFS 2022:1488
Rubrik: Lag (2022:1488) om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 41 kap. 3 § i 2022:174
Förarbeten: Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
Ändring, SFS 2022:1673
Rubrik: Lag (2022:1673) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:242, bet. 2022/23:KrU2, rskr. 2022/23:29
Ändring, SFS 2022:1686
Rubrik: Lag (2022:1686) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 23 kap. 2 §, 24 kap. 4 §, 26 kap. 19 b §, 34 kap. 3 §, 38 kap. 1 §, 41 kap. 3 §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7 och 8 §§, 66 kap. 5, 7 §§, 67 kap. 12 §; nya 22 c kap., 49 d kap., 23 kap. 3 c §, 52 kap. 8 e §, 66 kap. 24 b §, rubr. närmast före 52 kap. 8 e §, 66 kap. 24 b §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2022:1690
Rubrik: Lag (2022:1690) om ändring i lagen (2022:1073) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 15 kap. 9 § i 2022:1073
Förarbeten: Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39
Ändring, SFS 2022:1691
Rubrik: Lag (2022:1691) om ändring i lagen (2022:1488) om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 41 kap. 3 § i 2022:1488
Förarbeten: Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39
Ändring, SFS 2022:1760
Rubrik: Lag (2022:1760) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 14 kap. 1 §, 22 kap. 1, 12 §§, 23 kap. 5 §, 29 kap. 1 §, 56 kap. 3 §, 65 kap. 6, 9 §§, rubr. närmast före 22 kap. 12 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2022:1763
Rubrik: Lag (2022:1763) om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 § i 2022:174
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2022:1779
Rubrik: Lag (2022:1779) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1. bet. 2022/23: FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1780
Rubrik: Lag (2022:1780) om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 a § i 2022:174
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1782
Rubrik: Lag (2022:1782) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 53 kap. 5 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1805
Rubrik: Lag (2022:1805) om ändring i lagen (2022:1073) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: utgår 31 kap. 33 § i 2022:1073
Förarbeten: Prop. 2022/23:18, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2023:21
Rubrik: Lag (2023:21) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2023-02-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:48, bet. 2022/23:KU16, rskr. 2022/23:110
Ändring, SFS 2023:22
Rubrik: Lag (2023:22) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2025-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:48, bet. 2022/23:KU16, rskr. 2022/23:110
Ändring, SFS 2023:76
Rubrik: Lag (2023:76) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 26 kap. 6 §, 39 kap. 1 §; nya 7 kap. 1 b §, 26 kap. 22 a, 33 g §§, 39 kap. 3 b §, rubr. närmast före 39 kap. 3 b §
Ikraft: 2023-03-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:58, bet. 2022/23:FiU33, rskr. 2022/23:125
Ändring, SFS 2023:208
Rubrik: Lag (2023:208) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 4, 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 26 kap. 2, 5, 7, 21, 24, 33 a, 33 b, 33 e §§, 35 kap. 2, 4 §§, 38 kap. 3 §, 39 kap. 1, 2, 14, 14 a §§, 41 kap. 2, 3 §§, 50 kap. 7 §, 53 kap. 1 §, 64 kap. 6 §, rubr. närmast före 39 kap. 14 §, 50 kap. 7 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167
Ändring, SFS 2023:638
Rubrik: Lag (2023:638) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 39 kap. 1 §, 52 kap. 8 c, 8 d §§, 66 kap. 24 a §, rubr. närmast före 49 b kap. 1, 2 §§, 49 c kap. 1, 3, 4 §§; nytt kap. 33 c, nya 38 kap. 4 §, 39 kap. 3 c, 49 b kap. 3, 4, 5 §§, 49 c kap. 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 38 kap. 4 §, 39 kap. 3 c §, 49 b kap. 3,5 §§, 49 c kap. 7, 11 §§, rubr. närmast efter rubr. till 49 b kap., rubr. närmast efter rubr. till 49 c kap.
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:121, bet. 2023/24:SkU2, rskr. 2023/24:12, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2023:760
Rubrik: Lag (2023:760) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 63 kap. 14 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:15, bet. 2023/24:SkU5, rskr. 2023/24:34
Ändring, SFS 2023:792
Rubrik: Lag (2023:792) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47
Ändring, SFS 2023:804
Rubrik: Lag (2023:804) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 a §, 26 kap. 8 §, 41 kap. 3 §
Ikraft: 2024-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47
Ändring, SFS 2023:880
Rubrik: Lag (2023:880) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: nuvarande 49 kap. 10 d § betecknas 49 kap. 10 e §; ändr. 3 kap. 4, 11, 17 §§, 7 kap. 1 §, 36 kap. 1 §, 38 kap. 1 §, 44 kap. 3 §, 48 kap. 1, 2, 4, 6, 7 §§, 49 kap. 1, 7, den nya 10 e, 11, 13, 15 §§, 52 kap. 1, 3, 4 §§, 57 kap. 2 §, 59 kap. 1, 11 §§, 62 kap. 8, 15 §§, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 65 kap. 1, 18 §§, 66 kap. 5, 22 §§, 67 kap. 33, 34 §§, rubr. närmast före 49 kap. 10 d § sätts närmast före nya 49 kap. 10 e §; nya 32 a kap., 33 d kap., 49 e kap., 56 a kap., 3 kap. 11 a §, 5 kap. 6 §, 7 kap. 2 b §, 36 kap. 7 §, 48 kap. 5 a §, 49 kap. 10 d §, 51 kap, 3, 4 §§, 52 kap. 8 f §, 59 kap. 13 a, 23 a §§, 61 kap. 1 a §, 62 kap. 13 a §, 65 kap. 6 a, 6 b, 12, 16 a, 16 b §§, 66 kap. 9 b, 24 c, §§, 67 kap. 14 b §, rubr, närmast före 3 kap. 11 a §, 5 kap. 6 §, 36 kap. 7 §, 48 kap. 5 a §, 52 kap. 8 f §, 59 kap. 23 a §, 62 kap. 13 a §, 65 kap. 6 a, 12 §§, 66 kap. 9b, 24 c §§, 67 kap. 14 b §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, bet. 2023/24:SkU6, rskr. 2023/24:89
Ändring, SFS 2023:880
Rubrik: Lag (2023:880) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: nuvarande 49 kap. 10 d § betecknas 49 kap. 10 e §; ändr. 3 kap. 4, 11, 17 §§, 7 kap. 1 §, 36 kap. 1 §, 38 kap. 1 §, 44 kap. 3 §, 48 kap. 1, 2, 4, 6, 7 §§, 49 kap. 1, 7, den nya 10 e, 11, 13, 15 §§, 52 kap. 1, 3, 4 §§, 57 kap. 2 §, 59 kap. 1, 11 §§, 62 kap. 8, 15 §§, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 65 kap. 1, 18 §§, 66 kap. 5, 22 §§, 67 kap. 33, 34 §§, rubr. närmast före 49 kap. 10 d § sätts närmast före nya 49 kap. 10 e §; nya 32 a kap., 33 d kap., 49 e kap., 56 a kap., 3 kap. 11 a §, 5 kap. 6 §, 7 kap. 2 b §, 36 kap. 7 §, 48 kap. 5 a §, 49 kap. 10 d §, 51 kap, 3, 4 §§, 52 kap. 8 f §, 59 kap. 13 a, 23 a §§, 61 kap. 1 a §, 62 kap. 13 a §, 65 kap. 6 a, 6 b, 12, 16 a, 16 b §§, 66 kap. 9 b, 24 c, §§, 67 kap. 14 b §, rubr, närmast före 3 kap. 11 a §, 5 kap. 6 §, 36 kap. 7 §, 48 kap. 5 a §, 52 kap. 8 f §, 59 kap. 23 a §, 62 kap. 13 a §, 65 kap. 6 a, 12 §§, 66 kap. 9b, 24 c §§, 67 kap. 14 b §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, bet. 2023/24:SkU6, rskr. 2023/24:89
Ändring, SFS 2023:881
Rubrik: Lag (2023:881) om ändring i lagen (2023:638) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 § i 2023:638
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, bet. 2023/24:SkU6, rskr. 2023/24:89
Ändring, SFS 2024:417
Rubrik: Lag (2024:417) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 14 §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:86, bet. 2023/24:SkU24, rskr. 2023/24:215
Ändring, SFS 2024:420
Rubrik: Lag (2024:420) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 14 §
Ikraft: 2025-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:86, bet. 2023/24:SkU24, rskr. 2023/24:215