Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1211 · Visa fulltext
Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30