Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1165 · Visa fulltext
Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2012-10-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21, EGTL190/2002 s1, EUTL292/2006 s2
CELEX-nr: 32002F0584, 22006A1021[01]
Ändring, SFS 2012:572
Rubrik: Förordning (2012:572) om ikraftträdande av lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2014:644
Rubrik: Lag (2014:644) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:103
Rubrik: Lag (2015:103) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 6 kap. 4, 5, 6 §§; ändr. 6 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:128
Rubrik: Lag (2017:128) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ny 7 kap. 3 §, rubr. närmast före 7 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:1260
Rubrik: Lag (2018:1260) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2019:178
Rubrik: Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160, direktiv (EU) 2016/1919
Ändring, SFS 2021:1038
Rubrik: Lag (2021:1038) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20