Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1151 · Visa fulltext
Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:919
Rubrik: Förordning (2013:919) om ändring i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:51
Rubrik: Förordning (2019:51) om ändring i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
Omfattning: nuvarande 18 § betecknas 19 §; ändr. 6, 9 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 19 §; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2019-03-25