Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:111 · Visa fulltext
Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2013:636
Rubrik: Lag (2013:636) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Omfattning: ändr. 13, 22, 23 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:653
Rubrik: Lag (2014:653) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Omfattning: ändr. 5, 7, 14 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:846
Rubrik: Lag (2018:846) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Omfattning: ändr. 5, 18, 19 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327