Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1053 · Visa fulltext
Förordning (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113, prop. 2010/11:100, utg.omr. 17, bet. 2010/11:FiU21, rskr. 2010/11:321, EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Upphävd: 2024-04-01
Ändring, SFS 2016:620
Rubrik: Förordning (2016:620) om ändring i förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:1064
Rubrik: Förordning (2018:1064) om ändring i förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2024:74
Rubrik: Förordning (2024:74) om upphävande av förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer
Omfattning: upph.