Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1029 · Visa fulltext
Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4, EUTL216/2009 s76
CELEX-nr: 32009L0081
Ändring, SFS 2014:476
Rubrik: Lag (2014:476) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 15 kap. 3, 20 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, rskr. 2013/14:276
Ändring, SFS 2014:771
Rubrik: Lag (2014:771) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:391
Rubrik: Lag (2016:391) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 16 kap. 9, 16 §§
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:129, bet. 2015/16:FiU29, rskr. 2015/16:215
Ändring, SFS 2016:575
Rubrik: Lag (2016:575) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §, 10 kap. 3
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1160
Rubrik: Lag (2016:1160) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:656
Rubrik: Lag (2017:656) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2017:764
Rubrik: Lag (2017:764) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 16 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:594
Rubrik: Lag (2018:594) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 10 §§, 2 kap. 22 §, 11 kap. 2 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2018:851
Rubrik: Lag (2018:851) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1316
Rubrik: Lag (2018:1316) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §,
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2019:669
Rubrik: Lag (2019:669) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: upph. rubr. närmast före 15 kap 6, 7 §§; ändr. 15 kap. 5, 6, 7 §§; nya 8 kap. 5 §, 15 kap. 7 a §, rubr. närmast före 8 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18
Ändring, SFS 2019:953
Rubrik: Lag (2019:953) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 26 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1112
Rubrik: Lag (2021:1112) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: upph. 15 kap., 2 kap. 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 2 kap. 31 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 6 §, 16 kap. 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 17 §§, 17 kap. 4 §; nya 15, 15 a kap., 3 kap. 4 a §, 16 kap. 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31, direktiv 2009/81/EG
Ändring, SFS 2022:781
Rubrik: Lag (2022:781) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 16 kap. 17, 18, 21 §§; nya 16 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 16 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344, direktiv 2009/81/EG
Ändring, SFS 2022:994
Rubrik: Lag (2022:994) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375