Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:900 · Visa fulltext
Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2016:63
Rubrik: Lag (2016:63) om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling
Omfattning: ändr. 2, 4, 12 §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134