Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:7 · Visa fulltext
Förordning (2011:7) om dansarutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-02-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81
Ändring, SFS 2011:922
Rubrik: Förordning (2011:922) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 3 §; nya 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 22 b §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:94, bet. 2010/11:UbU16, rskr. 2010/11:304.
Ändring, SFS 2012:499
Rubrik: Förordning (2012:499) om ändring i förordningen (2011:922) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. ikraft.best. till 2011:922
Ändring, SFS 2013:527
Rubrik: Förordning (2013:527) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1155
Rubrik: Förordning (2013:1155) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2014-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:15
Rubrik: Förordning (2015:15) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 8, 15, 17, 19, 23, 25 §§; nya 12 a, 18 a §§, rubr. närmast före 12 a, 18 a §§
Ikraft: 2015-03-03
Ändring, SFS 2019:511
Rubrik: Förordning (2019:511) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 4, 14 §§
Ikraft: 2019-08-01
Ändring, SFS 2022:279
Rubrik: Förordning (2022:279) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 6, 15 §§
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2023:944
Rubrik: Förordning (2023:944) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024-07-01