Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:65 · Visa fulltext
Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:74
Rubrik: Förordning (2014:74) om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Omfattning: ändr. 2, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2017:949
Rubrik: Förordning (2017:949) om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:757
Rubrik: Förordning (2018:757) om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2018-07-01