Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:619 · Visa fulltext
Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL60/2008 s1
CELEX-nr: 32008R0199
Ändring, SFS 2013:1046
Rubrik: Förordning (2013:1046) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1428
Rubrik: Förordning (2014:1428) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
Omfattning: nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:203
Rubrik: Förordning (2017:203) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2017-04-04
Ändring, SFS 2018:2116
Rubrik: Förordning (2018:2116) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2019:636
Rubrik: Förordning (2019:636) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
Omfattning: upph. 5 a §
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2021:190
Rubrik: Förordning (2021:190) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-04-01