Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:603 · Visa fulltext
Lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2011-06-18
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0004
Ändring, SFS 2012:451
Rubrik: Lag (2012:451) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Omfattning: nuvarande 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, de nya 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före nuvarande 7, 8 §§ sätts närmast före nya 9, 10 §§; nya 5, 6 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220, EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51
CELEX-nr: 32009R0004, 22011A0722
Ändring, SFS 2014:329
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
Omfattning: ikrafttr. av 2012:451
Ändring, SFS 2014:933
Rubrik: Lag (2014:933) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 3, 7, 8, 11 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380