Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:319 · Visa fulltext
Drivmedelslag (2011:319)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194, EGTL350/1998 s58, EUTL140/2009 s88, EGTL279/2001 s1
CELEX-nr: 31998L0070, 32009L0030, 32001R2031
Ändring, SFS 2011:320
Rubrik: Lag (2011:320) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194
Ändring, SFS 2012:340
Rubrik: Lag (2012:340) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 22 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:127, bet. 2011/12:MJU23, rskr. 2011/12:241, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 32006L0096
Ändring, SFS 2014:536
Rubrik: Lag (2014:536) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 4, 6, 22 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:180, bet. 2013/14:MJU18, rskr. 2013/14:307
Ändring, SFS 2015:593
Rubrik: Lag (2015:593) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:113, bet. 2015/16:MJU3, rskr. 2015/16:3, direktiv 2009/30/EG
Ändring, SFS 2016:97
Rubrik: Lag (2016:97) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:64, bet. 2015/16:TU8, rskr. 2015/16:142
Ändring, SFS 2016:876
Rubrik: Lag (2016:876) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr 5 §
Ikraft: 2016-10-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:185, bet. 2016/17:MJU3, rskr. 2016/17:1, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:903
Rubrik: Lag (2017:903) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: nuvarande 25, 26, 27 §§ betecknas 33, 34, 35 §§; ändr. 2, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 2, 19, 20 §§, rubr. närmast före 25, 27 §§ sätts närmast före 33, 35 §; nya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före nya 25, 27, 29, 30 §§
Ikraft: 2017-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:193, bet. 2017/18:MJU4, rskr. 2017/18:6, direktiv (EU) 2015/652
Ändring, SFS 2018:848
Rubrik: Lag (2018:848) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1513
Rubrik: Lag (2018:1513) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:229, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440
Ändring, SFS 2020:260
Rubrik: Lag (2020:260) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:160, bet. 2019/20:MJU18, rskr. 2019/20:227
Ändring, SFS 2020:261
Rubrik: Lag (2020:261) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:160, bet. 2019/20:MJU18, rskr. 2019/20:227