Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:231 · Visa fulltext
Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1321
Rubrik: Förordning (2014:1321) om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:578
Rubrik: Förordning (2019:578) om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten
Omfattning: ändr. 2, 14 §§; nya 2 a, 17 a §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.