Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:231 · Visa fulltext
Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1321
Rubrik: Förordning (2014:1321) om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:578
Rubrik: Förordning (2019:578) om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten
Omfattning: ändr. 2, 14 §§; nya 2 a, 17 a §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.