Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:154 · Visa fulltext
Delgivningsförordning (2011:154)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1185
Rubrik: Förordning (2014:1185) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Omfattning: ändr. 11, 13, 18, 21, 24, 25 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:268
Rubrik: Förordning (2019:268) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2019-06-11
Ändring, SFS 2019:779
Rubrik: Förordning (2019:779) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2020-01-01