Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1508 · Visa fulltext
Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
Departement: Justitiedepartementet D
Ikraft: 2012-02-01
Upphävd: 2020-03-01
Ändring, SFS 2014:93
Rubrik: Förordning (2014:93) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism
Omfattning: ändr. 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1536
Rubrik: Förordning (2014:1536) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 7, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:1248
Rubrik: Förordning (2016:1248) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
Omfattning: upph. 11 §; nuvarande 10 § betecknas 11 §; ändr. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4, 8 och den nuvarande 11 §§ sätts närmast före 5, 9 resp. 12 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast efter 9 §; ny 10 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017-01-18 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:76
Ändring, SFS 2020:26
Omfattning: upph.