Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:13 · Visa fulltext
Miljötillsynsförordning (2011:13)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EGTL61/1997 s1, EUTL166/2006 s1, EUTL287/2003 s1, EUTL104/2004 s1, EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL190/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL286/2009 s1
CELEX-nr: 32008R0765, 31997R0338, 32006R0865, 32003R1946, 32004R0648, 32004R0850, 32006R0842, 32006R1013, 32006R1907, 32008R1272, 32008R0689, 32009R1005
Ändring, SFS 2011:642
Rubrik: Förordning (2011:642) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §, 2 kap. 13, 18 §§, 3 kap. 5, 17 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:702
Rubrik: Förordning (2011:702) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: nuvarande 1 kap. 4, 5 §§ betecknas 1 kap. 5, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 3, de nya 4, 5 §§, 2 kap. 4, 19. 20, 24 §§, rubr.närmast före 1 kap. 4 §
Ikraft: 2011-07-10
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EUTL104/2004, s1, EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL190/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL286/2009 s1
CELEX-nr: 32008R0765, 32004R0648, 32004R0850, 32006R0842, 32006R1013, 32006R1907, 32008R1272, 32008R0689,32009R1005
Ändring, SFS 2011:930
Rubrik: Förordning (2011:930) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 21, 30, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL104/2004 s1, EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL190/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL286/2009 s1, EUTL309/2009 s1
CELEX-nr: 32004R0648, 32004R0850, 32006R0842, 32006R1013, 32006R1907, 32008R1272, 32008R0689, 32009R1005, 32009R1107
Ändring, SFS 2011:1008
Rubrik: Förordning (2011:1008) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2012:504
Rubrik: Förordning (2012:504) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 23 §, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:864
Rubrik: Förordning (2012:864) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 19 §; ny 2 kap. 34 §
Ikraft: 2013-01-02
Förarbeten: EUTL104/2004 s1, EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL190/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL286/2009 s1, EUTL309 /2009 s1
CELEX-nr: 32004R0648, 32004R0850, 32006R0842, 32006R1013, 32006R1907, 32008R1272, 32008R0689,32009R1005, 32009R1107
Ändring, SFS 2013:268
Rubrik: Förordning (2013:268) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 26, 29, 31 §§, 3 kap. 14 §; ny 1 kap. 10 a §, rubr. närmast före 1 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17
CELEX-nr: 2010L0075
Ändring, SFS 2013:322
Rubrik: Förordning (2013:322) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:418
Rubrik: Förordning (2013:418) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 34 § betecknas 2 kap. 35 §; ändr. 1 kap. 26 §, 2 kap. 19, 23 §§, den nya 2 kap. 35 §, 3 kap. 7 §; nya 1 kap. 5 a §, 2 kap. 34 §, rubr. närmast före 2 kap. 33, 34, 35 §§
Ikraft: 2013-07-11
Förarbeten: EUTL342/2009 s59
CELEX-nr: 32009R1223
Ändring, SFS 2013:910
Rubrik: Förordning (2013:910) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 11, 17 §§; ny 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:81
Rubrik: Förordning (2014:81) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 21, 30, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2014-03-20
Ändring, SFS 2014:430
Rubrik: Förordning (2014:430) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 20, 21, 25 och 29, 30, 31, 32 §§, 3 kap. 4 a, 5, 6, 13 §§; ny 2 kap. 26 a §
Ikraft: 2014-07-15
Ändring, SFS 2014:1077
Rubrik: Förordning (2014:1077) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft: 2014-10-15
Ändring, SFS 2014:1243
Rubrik: Förordning (2014:1243) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 17, 23, 24 §§, 2 kap. 28 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:22
Rubrik: Förordning (2015:22) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 24, 27 §§
Ikraft: 2015-03-15
Ändring, SFS 2015:170
Rubrik: Förordning (2015:170) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:238
Rubrik: Förordning (2015:238) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 29 §, 3 kap. 8 §
Ikraft: 2015-06-01
Ändring, SFS 2015:467
Rubrik: Förordning (2015:467) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 16 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:657
Rubrik: Förordning (2015:657) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 28 §; ny 2 kap. 28 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:808
Rubrik: Förordning (2016:808) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 19, 28 §§, 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:832
Rubrik: Förordning (2016:832) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 10 a, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-08-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2016:860
Rubrik: Förordning (2016:860) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §; ny 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2016:1131
Rubrik: Förordning (2016:1131) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 27, 31 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1198
Rubrik: Förordning (2016:1198) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:801
Rubrik: Förordning (2017:801) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 8, 34 §§, 3 kap. 16 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2017:882
Rubrik: Förordning (2017:882) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2017:1050
Rubrik: Förordning (2017:1050) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 20 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1239
Rubrik: Förordning (2017:1239) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 21, 30, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2017-12-26
Ändring, SFS 2018:56
Rubrik: Förordning (2018:56) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 19, 21, 32 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:110
Rubrik: Förordning (2018:110) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft: 2018-03-13
Ändring, SFS 2018:513
Rubrik: Förordning (2018:513) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 14 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1804
Rubrik: Förordning (2018:1804) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1940
Rubrik: Förordning (2018:1940) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 8, 10 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2004
Rubrik: Förordning (2018:2004) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 a §; nya 1 kap. 10 b, 10 c §§
Ikraft: 2019-01-05
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2018:2115
Rubrik: Förordning (2018:2115) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:419
Rubrik: Förordning (2020:419) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:647
Rubrik: Förordning (2020:647) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 kap. 28 §; nuvarande 1 kap. 28 § betecknas 3 kap. 21 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 19, 33, 35 §§, 3 kap. 2, 15, 17, den nya 21 §§, rubr. till 2 kap., 3 kap; nya 3 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19, 21 §§
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:819
Rubrik: Förordning (2020:819) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2020-11-01
Ändring, SFS 2020:1301
Rubrik: Förordning (2020:1301) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1011
Rubrik: Förordning (2021:1011) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24, 31 §§
Ikraft: 2022-01-02
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2021:1232
Rubrik: Förordning (2021:1232) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 1 kap. 18, 19 §§, 2 kap. 23 §, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2022-01-05
Ändring, SFS 2022:188
Rubrik: Förordning (2022:188) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-05-01
Ändring, SFS 2022:359
Rubrik: Förordning (2022:359) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: upph. 1 kap. 10 c §; ändr. 1 kap. 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2022-06-07
Ändring, SFS 2022:1174
Rubrik: Förordning (2022:1174) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 §, 2 kap. 35 §, rubr. närmast före 2 kap. 35 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 17 §§, 2 kap. 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34 §§, 3 kap. 1 §, rubr. 1, 2 kap.; nya 1 kap. 1 a, 12 a §§, 2 kap. 27 a, 30 a, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 35, 36, 37, 38, 39 §§
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1304
Rubrik: Förordning (2022:1304) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24, 25 §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1419
Rubrik: Förordning (2022:1419) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 13 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1427
Rubrik: Förordning (2022:1427) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 3 kap. 17, 20 §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:137
Rubrik: Förordning (2023:137) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft: 2023-05-01
Ändring, SFS 2023:621
Rubrik: Förordning (2023:621) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 37 §
Ikraft: 2023-12-01
Ändring, SFS 2023:659
Rubrik: Förordning (2023:659) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19, 21 §§
Ikraft: 2024-02-18
Ändring, SFS 2023:744
Rubrik: Förordning (2023:744) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §
Ikraft: 2024-01-02 överg.best.
Ändring, SFS 2024:280
Rubrik: Förordning (2024:280) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
Omfattning: ändr. 2 kap. 31 §
Ikraft: 2024-07-01