Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1268 · Visa fulltext
Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL177/2006 s21,
CELEX-nr: 32004L0039, Celex 32010L0078, 32006L0048,
Ändring, SFS 2013:586
Rubrik: Lag (2013:586) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 6, 13, 22 §§
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:990
Rubrik: Lag (2014:990) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL176/2013 s338
CELEX-nr: 32004L0039, 32010L0078, 32013L0036
Ändring, SFS 2015:30
Rubrik: Lag (2015:30) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2015-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:17, bet. 2014/15:SkU11, rskr. 2014/15:98
Ändring, SFS 2017:700
Rubrik: Lag (2017:700) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 13, 14, 22 §§
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1145
Rubrik: Lag (2017:1145) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 5, 16, 30 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1146
Rubrik: Lag (2017:1146) om ändring i lagen (2017:700) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
Omfattning: ändr. 5 § i 2017:700
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45