Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1162 · Visa fulltext
Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL59/2011 s4
CELEX-nr: 32005L0036, 32011R0213
Ändring, SFS 2012:141
Rubrik: Förordning (2012:141) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:644
Rubrik: Förordning (2012:644) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: upph. 7 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:722
Rubrik: Förordning (2013:722) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013-10-15
Ändring, SFS 2013:874
Rubrik: Förordning (2013:874) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9, 15 §§; nya 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 13, 13 a §§
Ikraft: 2013-12-25 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1004
Rubrik: Förordning (2014:1004) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9, 9 a, 13 a, 18 §§, rubr. närmast före 6 §, p 2 övergångsbest. till 2013:874
Ikraft: 2014-08-05
Ändring, SFS 2015:546
Rubrik: Förordning (2015:546) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 15 §§; ny 13 b §, rubr. närmast före 13 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:156
Rubrik: Förordning (2016:156) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 4, 5 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2016:766
Rubrik: Förordning (2016:766) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2016-08-01
Ändring, SFS 2016:1049
Rubrik: Förordning (2016:1049) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 9, 10 a §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:1113
Rubrik: Förordning (2017:1113) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:758
Rubrik: Förordning (2018:758) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 13, 13 a §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1066
Rubrik: Förordning (2018:1066) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:586
Rubrik: Förordning (2019:586) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2022:876
Rubrik: Förordning (2022:876) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1553
Rubrik: Förordning (2022:1553) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 6 §; ny 6 a §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2024:110
Rubrik: Förordning (2024:110) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9 a §§
Ikraft: 2024-04-02