Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:111 · Visa fulltext
Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2013:636
Rubrik: Lag (2013:636) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Omfattning: ändr. 13, 22, 23 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:653
Rubrik: Lag (2014:653) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Omfattning: ändr. 5, 7, 14 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:846
Rubrik: Lag (2018:846) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
Omfattning: ändr. 5, 18, 19 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327