Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1060 · Visa fulltext
Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2011-11-01
Ändring, SFS 2021:262
Rubrik: Förordning (2021:262) om ändring i förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-04-21