Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:770 · Visa fulltext
Luftfartsförordning (2010:770)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL374/2006 s1, EUTL79/2008 s1, EUTL167/2003 s23, EUTL96/2004 s10, EUTL143/2004 s 76
CELEX-nr: 32006L0093, 32008R0216, 32003L0042, 32004R0550, 32004L0036
Ändring, SFS 2010:1536
Rubrik: Förordning (2010:1536) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 13 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:869
Rubrik: Förordning (2011:869) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 12 kap. 3 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2013:908
Rubrik: Förordning (2013:908) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:944
Rubrik: Förordning (2013:944) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §, 14 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; nya 1 kap. 13 §, 14 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 1 kap. 13 §, 14 kap. 1, 15, 18, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:993
Rubrik: Förordning (2013:993) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:1284
Rubrik: Förordning (2014:1284) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 4 §, 8 kap. 7 §, 13 kap. 5, 6 §§, 14 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:608
Rubrik: Förordning (2017:608) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:621
Rubrik: Förordning (2018:621) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:23
Rubrik: Förordning (2019:23) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 6 kap. 16 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2020:74
Rubrik: Förordning (2020:74) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:789
Rubrik: Förordning (2020:789) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 14 kap. 3 §
Ikraft: 2020-10-15
Ändring, SFS 2021:154
Rubrik: Förordning (2021:154) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ny 13 kap. 5 a §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:236
Rubrik: Förordning (2021:236) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, 14 kap. 2, 11, 18 §§, rubr. närmast före 6 kap. 10 §; ny 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2021-05-01
Ändring, SFS 2021:361
Rubrik: Förordning (2021:361) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)
Omfattning: ny 8 kap. 15 §, rubr. närmast före 8 kap. 15 §
Ikraft: 2021-07-01