Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:751 · Visa fulltext
Lag (2010:751) om betaltjänster
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372, EUTL319/2007 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1, EUTL266/2009 s11, EUTL345/2006 s1
CELEX-nr: 32007L0064, 32001R2157, 32003R1435, 32009R0924, 32006R1781
Ändring, SFS 2011:775
Rubrik: Lag (2011:775) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2013:234
Rubrik: Lag (2013:234) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:582
Rubrik: Lag (2013:582) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:220
Rubrik: Lag (2014:220) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 8, 23 §§; ny rubr. närmast före 8 kap. 23 §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:84, bet. 2013/14:FiU17, rskr. 2013/14:194, EUTL266/2009 s11, EUTL94/2012 s22
CELEX-nr: 32009R0924, 32012R0260
Ändring, SFS 2014:493
Rubrik: Lag (2014:493) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §; ny 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:553
Rubrik: Lag (2014:553) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ny 3 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:664
Rubrik: Lag (2014:664) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 6 kap. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:988
Rubrik: Lag (2014:988) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2015:188
Rubrik: Lag (2015:188) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Ändring, SFS 2017:342
Rubrik: Lag (2017:342) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§; nytt 4 a kap., ny 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:129, bet. 2016/17:FiU33, rskr. 2016/17:237, direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2017:652
Rubrik: Lag (2017:652) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 13, 17 §§, 8 kap. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26 §§, rubr. närmast före 8 kap. 8, 14, 18 §§; nya 1 kap. 8 §, 8 kap. 8 a, 9 a, 15 a, 15 b, 16 a, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d §§, rubr. närmast före 8 kap. 16 a §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:1014
Rubrik: Lag (2017:1014) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:170
Rubrik: Lag (2018:170) om ändring i lagen (2017:342) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 4 a kap. 5 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Ändring, SFS 2018:175
Rubrik: Lag (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: nuvarande 5 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§ betecknas 5 kap. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59 §§; ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 5 §§, de nya 5 kap. 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 59 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 21, 22, 27 §§, rubr. till 7 kap, rubr. närmast före 3 kap. 19, 21, 23 §§, 4 kap. 3, 20 §, 5 kap. 5 §, 8 kap 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 6, 9, 13, 16, 17, 30, 31, 32 §§ sätts närmast före 5 kap. 28, 31, 35, 38, 39, 54, 55, 57 §§, rubr. närmast före 5 kap. 23 § sätts närmast före 5 kap. 44 §, rubr. närmast före 5 kap. 10, 25, 27, 33 §§ sätts närmast före 5 kap. 32, 47, 50, 59 §§; nya 5 a, 5 b kap., nya 1 kap. 1 a, 6 a, 6 b, 9, 10, 11 §§, 3 kap. 18 a, 28 a §§, 4 kap. 3 a, 4 a, 4 b, 7 a, 8 a, 21, 22 §§, 5 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49, 52, 56, 58, 60 §§, 7 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 23 e §, rubr. närmast före 1 kap. 6, 7, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 3 a, 21, 22 §§, 5 kap. 7, 8, 14, 15, 20, 23, 27, 45, 58, 60 §§
Ikraft: 2018-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207, direktiv (EU) 2015/2366
Ändring, SFS 2018:179
Rubrik: Förordning (2018:179) om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ikrafttr. av 4 a kap. 5 §
Ändring, SFS 2018:329
Rubrik: Lag (2018:329) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: upph. 6 kap. 8 §, rubr. närmast före 6 kap. 8 §; ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:730
Rubrik: Lag (2018:730) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:843
Rubrik: Lag (2018:843) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1794
Rubrik: Lag (2018:1794) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 29 §§
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2019:195
Rubrik: Förordning (2019:195) om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ikrafttr. av 5 kap. 10, 13, 17, 19, 25 §§, 5 b kap. 4 § i 2018:175
Ändring, SFS 2019:407
Rubrik: Lag (2019:407) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 a kap. 5 §; ändr. 4 a kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§; nya 4 a kap. 4 a, 4 b, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 4 a kap. 4 a, 4 b, 5 b §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:72, bet. 2018/19:FiU38, rskr. 2018/19:236, direktiv 2014/92/EU
Ändring, SFS 2019:731
Rubrik: Lag (2019:731) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:764
Rubrik: Lag (2019:764) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:1226
Rubrik: Lag (2019:1226) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 6 b §§; ny 9 kap.
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:23, bet. 2019/20:FiU29, rskr. 2019/20:77
Ändring, SFS 2019:1251
Rubrik: Lag (2019:1251) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76
Ändring, SFS 2020:176
Rubrik: Lag (2020:176) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ny 7 a kap.
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:79, bet. 2019/20:FiU37, bet. 2019/20:191
Ändring, SFS 2020:183
Rubrik: Lag (2020:183) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 7, 27 §§; nya 4 kap. 20 a §, rubr. närmast före 4 kap. 20 a §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190
Ändring, SFS 2020:341
Rubrik: Lag (2020:341) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: nya 8 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254
Ändring, SFS 2021:494
Rubrik: Lag (2021:494) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:499
Rubrik: Lag (2022:499) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:682
Rubrik: Lag (2022:682) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:723
Rubrik: Lag (2022:723) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 47, 50, 59 §§; ny 4 kap. 21 a §, rubr. närmast före 4 kap. 21 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:202, bet. 2021/22:FiU38, rskr. 2021/22:346, direktiv (EU) 2015/2366
Ändring, SFS 2022:1704
Rubrik: Lag (2022:1704) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 4 a kap. 1, 2, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:10, bet. 2022/23:FiU16, rskr. 2022/23:46
Ändring, SFS 2022:1728
Rubrik: Lag (2022:1728) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:9, bet. 2022/23:FiU18, rskr.2022/23:48, direktiv (EU) 2015/2366
Ändring, SFS 2023:615
Rubrik: Lag (2023:615) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ny 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2023-11-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:4, bet. 2023/24:FiU13, rskr. 2023/24:10
Ändring, SFS 2024:392
Rubrik: Lag (2024:392) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 a §, 8 kap. 1, 8, 23 §§
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:65, bet. 2023/24:FiU31, rskr. 2023/24:187