Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:696 · Visa fulltext
Radio- och tv-lag (2010:696)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331, EGTL95/2010 s1-24, EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 32010L0013, 31998L0034
Ändring, SFS 2010:1635
Rubrik: Lag (2010:1635) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 §, 16 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2011:1436
Rubrik: Lag (2011:1436) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 15, 21 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1558
Rubrik: Lag (2011:1558) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 1, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:61
Ändring, SFS 2012:702
Rubrik: Lag (2012:702) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 5 §§, 4 kap. 7 och 9 §§, 5 kap. 12 §, 8 kap. 2, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 9, 28 §§, 14 kap. 1, 7 §§, 16 kap. 7 §, 17 kap. 11 §, 18 kap. 1, 2 §§, 19 kap. 1 §, rubr. till 11 kap., rubr. närmast före 9 kap. 1 §, 16 kap. 7 §, 18 kap. 2 § kap
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:151, bet. 2012/13:KU6, rskr. 2012/13:33
Ändring, SFS 2013:1056
Rubrik: Lag (2013:1056) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 18 kap. 2 §; nya 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a §, 15 kap. 5 a, 9 a §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a §, 15 kap. 5 a, 9 a §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73
Ändring, SFS 2015:326
Rubrik: Lag (2015:326) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 8 kap. 14 §, 15 kap. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:662
Rubrik: Lag (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 7 kap. 4, 5, 7 §§; ändr. 1 kap. 2, 3 §§, 6 kap. 3 §, 13 kap. 30 §, 16 kap. 2 , 16 §§, 17 kap. 5 §, 18 kap. 2 §; nya 5 kap. 13 §, 7 kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 kap. 13 §, 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12 direktiv 2010/13/EU
Ändring, SFS 2015:808
Rubrik: Lag (2015:808) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 5 kap. 11, 12 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 5, 6, 7 §§, 11 kap. 1, 5 §§, 12 kap. 1, 3, 7, 8 §§, 13 kap. 1, 2, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 17 kap. 7, 8, 11, 12 §§, 18 kap. 5 §, 19 kap. 1, 2 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 16 kap. 3 §, p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62
Ändring, SFS 2015:809
Rubrik: Lag (2015:809) om ändring i lagen (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 30 § i 2015:662
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62
Ändring, SFS 2017:428
Rubrik: Lag (2017:428) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277
Ändring, SFS 2017:569
Rubrik: Lag (2017:569) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 2, 5, 18 §§, 18 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:136, bet. 2016/17:KU28, rskr. 2016/17:297
Ändring, SFS 2018:842
Rubrik: Lag (2018:842) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1145
Rubrik: Lag (2018:1145) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 § och 18 kap. 5 §; nya 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b § och 15 kap. 5 b, 9 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b §, 15 kap. 5 b, 9 b §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220. bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1687
Rubrik: Lag (2018:1687) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1895
Rubrik: Lag (2018:1895) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 och 12 §§, 5 kap. 12 §, 9 kap. 2 §, 11 kap. 1, 4 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24
Ändring, SFS 2018:1921
Rubrik: Lag (2018:1921) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 16 kap. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2018:2094
Rubrik: Lag (2018:2094) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2019:354
Rubrik: Lag (2019:354) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§, 16 kap. 15 §
Ikraft: 2019-07-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:946
Rubrik: Lag (2019:946) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 4 §, 18 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:875
Rubrik: Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: upph. 16 kap. 17 §; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 2, 3, 7, 8 12, 13 §§, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 1, 16 §§, 9 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 2 §, 16 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16 §§, 17 kap. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 §§, 18 kap. 2, 5 §§, 19 kap. 4 §, 20 kap. 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 kap., 5 kap. 2, 7 §§, 6 kap. 1 §, 10 kap., 16 kap. 5 § , 17 kap. 3, 13 §§, rubr. till 14 kap.; nya 9 a kap., 1 kap. 3 a §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 3 a, 12 a, 14 §§, 8 kap. 17 §, 14 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 4 a, 6 a, 9 a §§, 17 kap. 5 a, 11 a, 13 a §§, 19 kap. 4 a §, 20 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 14 §, 8 kap. 17 §, 14 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 4 a, 6 a, 9 a §§, 20 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16, direktiv 2010/13/EU
Ändring, SFS 2021:1037
Rubrik: Lag (2021:1037) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 17 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2022:460
Rubrik: Lag (2022:460) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §, 15 kap. 2 §, 16 kap. 4 a §, 18 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 16 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:163, bet. 2021/22:KU37, rskr. 2021/22:287
Ändring, SFS 2022:498
Rubrik: Lag (2022:498) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:681
Rubrik: Lag (2022:681) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 5 kap. 14 §, 9 a kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324