Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:696 · Visa fulltext
Radio- och tv-lag (2010:696)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331, EGTL95/2010 s1-24, EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 32010L0013, 31998L0034
Ändring, SFS 2010:1635
Rubrik: Lag (2010:1635) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 §, 16 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2011:1436
Rubrik: Lag (2011:1436) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 15, 21 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1558
Rubrik: Lag (2011:1558) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 1, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:61
Ändring, SFS 2012:702
Rubrik: Lag (2012:702) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 5 §§, 4 kap. 7 och 9 §§, 5 kap. 12 §, 8 kap. 2, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 9, 28 §§, 14 kap. 1, 7 §§, 16 kap. 7 §, 17 kap. 11 §, 18 kap. 1, 2 §§, 19 kap. 1 §, rubr. till 11 kap., rubr. närmast före 9 kap. 1 §, 16 kap. 7 §, 18 kap. 2 § kap
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:151, bet. 2012/13:KU6, rskr. 2012/13:33
Ändring, SFS 2013:1056
Rubrik: Lag (2013:1056) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 18 kap. 2 §; nya 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a §, 15 kap. 5 a, 9 a §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a §, 15 kap. 5 a, 9 a §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73
Ändring, SFS 2015:326
Rubrik: Lag (2015:326) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 8 kap. 14 §, 15 kap. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:662
Rubrik: Lag (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 7 kap. 4, 5, 7 §§; ändr. 1 kap. 2, 3 §§, 6 kap. 3 §, 13 kap. 30 §, 16 kap. 2 , 16 §§, 17 kap. 5 §, 18 kap. 2 §; nya 5 kap. 13 §, 7 kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 kap. 13 §, 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12 direktiv 2010/13/EU
Ändring, SFS 2015:808
Rubrik: Lag (2015:808) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 5 kap. 11, 12 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 5, 6, 7 §§, 11 kap. 1, 5 §§, 12 kap. 1, 3, 7, 8 §§, 13 kap. 1, 2, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 17 kap. 7, 8, 11, 12 §§, 18 kap. 5 §, 19 kap. 1, 2 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 16 kap. 3 §, p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62
Ändring, SFS 2015:809
Rubrik: Lag (2015:809) om ändring i lagen (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 30 § i 2015:662
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62
Ändring, SFS 2017:428
Rubrik: Lag (2017:428) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277
Ändring, SFS 2017:569
Rubrik: Lag (2017:569) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 2, 5, 18 §§, 18 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:136, bet. 2016/17:KU28, rskr. 2016/17:297
Ändring, SFS 2018:842
Rubrik: Lag (2018:842) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1145
Rubrik: Lag (2018:1145) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 § och 18 kap. 5 §; nya 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b § och 15 kap. 5 b, 9 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b §, 15 kap. 5 b, 9 b §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220. bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1687
Rubrik: Lag (2018:1687) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1895
Rubrik: Lag (2018:1895) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 och 12 §§, 5 kap. 12 §, 9 kap. 2 §, 11 kap. 1, 4 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24
Ändring, SFS 2018:1921
Rubrik: Lag (2018:1921) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 16 kap. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2018:2094
Rubrik: Lag (2018:2094) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2019:354
Rubrik: Lag (2019:354) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§, 16 kap. 15 §
Ikraft: 2019-07-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:946
Rubrik: Lag (2019:946) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 13 kap. 4 §, 18 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:875
Rubrik: Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: upph. 16 kap. 17 §; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 2, 3, 7, 8 12, 13 §§, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 1, 16 §§, 9 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 2 §, 16 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16 §§, 17 kap. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 §§, 18 kap. 2, 5 §§, 19 kap. 4 §, 20 kap. 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 kap., 5 kap. 2, 7 §§, 6 kap. 1 §, 10 kap., 16 kap. 5 § , 17 kap. 3, 13 §§, rubr. till 14 kap.; nya 9 a kap., 1 kap. 3 a §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 3 a, 12 a, 14 §§, 8 kap. 17 §, 14 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 4 a, 6 a, 9 a §§, 17 kap. 5 a, 11 a, 13 a §§, 19 kap. 4 a §, 20 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 14 §, 8 kap. 17 §, 14 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 4 a, 6 a, 9 a §§, 20 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16, direktiv 2010/13/EU
Ändring, SFS 2021:1037
Rubrik: Lag (2021:1037) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 17 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2022:460
Rubrik: Lag (2022:460) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §, 15 kap. 2 §, 16 kap. 4 a §, 18 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 16 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:163, bet. 2021/22:KU37, rskr. 2021/22:287
Ändring, SFS 2022:498
Rubrik: Lag (2022:498) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:681
Rubrik: Lag (2022:681) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 5 kap. 14 §, 9 a kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1261
Rubrik: Lag (2022:1261) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 9 a kap. 5, 12 §§, 15 kap. 5, 9 §§, rubr. närmast före 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443
Ändring, SFS 2022:1669
Rubrik: Lag (2022:1669) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 16 kap. 3, 4 §§, 17 kap. 3 §, 20 kap. 4 §, rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 16 kap. 4 §; ny 17 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-03-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:262, bet. 2022/23:KU13, rskr.2022/23:26
Ändring, SFS 2023:275
Rubrik: Lag (2023:275) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §, 17 kap. 5, 10 §§, rubr. 4, 11 kap.; nya 4 kap. 18, 19 §§, 11 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap. 18 §, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:83, bet. 2022/23:KU34, rskr. 2022/23:187
Ändring, SFS 2023:322
Rubrik: Lag (2023:322) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ny 9 a kap. 14 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:71, bet. 2022/23:JuU24, rskr. 2022/23:195
Ändring, SFS 2023:410
Rubrik: Lag (2023:410) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §, 5 kap. 12 a §, 11 kap. 3 §, 14 kap. 5 §, rubr. närmast före 14 kap. 5 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:77, bet. 2022/23:FöU9, rskr. 2022/23:218
Ändring, SFS 2023:841
Rubrik: Lag (2023:841) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 5 kap. 8, 11, 12 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 5, 6, 7 §§, 11 kap. 1, 5 §§, 12 kap. 1, 3, 7, 8 §§, 13 kap. 1, 2, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 10, 11, 12, 13 §§, 17 kap. 3 a, 7, 8, 11, 11 a, 12 §§, 18 kap. 5 §, 19 kap. 1, 2, 4 a §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 16 kap. 3 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, utg.omr. 1, bet. 2023/24:KU1, rskr. 2023/24:69