Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:659 · Visa fulltext
Patientsäkerhetslag (2010:659)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2011:1190
Rubrik: Lag (2011:1190) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 8 kap. 12 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47
Ändring, SFS 2012:226
Rubrik: Lag (2012:226) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:310
Rubrik: Lag (2012:310) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: upph. 4 kap. 7 §, rubr. närmast före 4 kap. 7 §; ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218
Ändring, SFS 2012:957
Rubrik: Lag (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1, 17 §§, 10 kap. 1, 8, 11, 13, 14, 15 §§, rubr. till 7 kap., rubr. närmast före 3 kap. 5 §, 7 kap. 20 §, 10 kap. 13 §; ny 10 kap. 13 a §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:276
Rubrik: Lag (2013:276) om ändring i lagen (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 § i 2012:957; ny 3 p övergångsbest. till 2012:957
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2013:1149
Rubrik: Lag (2013:1149) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:62
Rubrik: Lag (2014:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 10 kap. 15 §
Ikraft: 2014-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:40, bet. 2013/14:SoU9, rskr. 2013/14:144
Ändring, SFS 2014:291
Rubrik: Lag (2014:291) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224
Ändring, SFS 2014:768
Rubrik: Lag (2014:768) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9, 15 §§, 7 kap. 22 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:828
Rubrik: Lag (2014:828) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 6, 7 §§, 8 kap. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2014:888
Rubrik: Lag (2014:888) om ändring i lagen (2014:768) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 § i 2014:768
Förarbeten: Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382
Ändring, SFS 2016:150
Rubrik: Lag (2016:150) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: upph. 8 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 12 §; ny 9 kap. 18 §, rubr. närmast före 9 kap. 18 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:519
Rubrik: Lag (2016:519) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243
Ändring, SFS 2017:62
Rubrik: Lag (2017:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1 §, 6 kap. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:378
Rubrik: Lag (2017:378) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, 7 kap. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21 §§; nya 3 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§, 7 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2017:786
Rubrik: Lag (2017:786) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2018:402
Rubrik: Lag (2018:402) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220, direktiv 2013/59/Euratom
Ändring, SFS 2018:748
Rubrik: Lag (2018:748) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350
Ändring, SFS 2018:841
Rubrik: Lag (2018:841) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 9 kap. 16 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1128
Rubrik: Lag (2018:1128) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355
Ändring, SFS 2018:1996
Rubrik: Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50
Ändring, SFS 2019:945
Rubrik: Lag (2019:945) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1300
Rubrik: Lag (2019:1300) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125
Ändring, SFS 2020:40
Rubrik: Lag (2020:40) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:59, bet. 2019/20:SoU13, rskr. 2019/20:154
Ändring, SFS 2020:311
Rubrik: Lag (2020:311) om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1996
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2020:1052
Rubrik: Lag (2020:1052) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57
Ändring, SFS 2021:366
Rubrik: Lag (2021:366) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274
Ändring, SFS 2021:448
Rubrik: Lag (2021:448) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §; ny 4 kap. 11 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:177, bet. 2020/21:SoU31, rskr. 2020/21:335
Ändring, SFS 2021:647
Rubrik: Lag (2021:647) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350
Ändring, SFS 2021:739
Rubrik: Lag (2021:739) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 10, 11 §§, 10 kap. 5 §; nya 4 kap. 5 a §, 8 kap. 9 a §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:376
Ändring, SFS 2023:36
Rubrik: Lag (2023:36) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: upph. 10 kap. 1 §; ändr. 10 kap. 13 §; ny 7 kap. 28 a §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:260, bet. 2022/23:SoU5, rskr. 2022/23:116
Ändring, SFS 2023:503
Rubrik: Lag (2023:503) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §, 10 kap. 11, 15 §§
Ikraft: 2023-09-01
Förarbeten: Framst. 2022/23:RS2, bet. 2022/23:KU32, rskr. 2022/23:261