Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:659 · Visa fulltext
Patientsäkerhetslag (2010:659)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2011:1190
Rubrik: Lag (2011:1190) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 8 kap. 12 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47
Ändring, SFS 2012:226
Rubrik: Lag (2012:226) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:310
Rubrik: Lag (2012:310) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: upph. 4 kap. 7 §, rubr. närmast före 4 kap. 7 §; ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218
Ändring, SFS 2012:957
Rubrik: Lag (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1, 17 §§, 10 kap. 1, 8, 11, 13, 14, 15 §§, rubr. till 7 kap., rubr. närmast före 3 kap. 5 §, 7 kap. 20 §, 10 kap. 13 §; ny 10 kap. 13 a §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:276
Rubrik: Lag (2013:276) om ändring i lagen (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 § i 2012:957; ny 3 p övergångsbest. till 2012:957
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2013:1149
Rubrik: Lag (2013:1149) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:62
Rubrik: Lag (2014:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 10 kap. 15 §
Ikraft: 2014-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:40, bet. 2013/14:SoU9, rskr. 2013/14:144
Ändring, SFS 2014:291
Rubrik: Lag (2014:291) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224
Ändring, SFS 2014:768
Rubrik: Lag (2014:768) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9, 15 §§, 7 kap. 22 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:828
Rubrik: Lag (2014:828) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 6, 7 §§, 8 kap. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2014:888
Rubrik: Lag (2014:888) om ändring i lagen (2014:768) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 § i 2014:768
Förarbeten: Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382
Ändring, SFS 2016:150
Rubrik: Lag (2016:150) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: upph. 8 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 12 §; ny 9 kap. 18 §, rubr. närmast före 9 kap. 18 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:519
Rubrik: Lag (2016:519) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243
Ändring, SFS 2017:62
Rubrik: Lag (2017:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1 §, 6 kap. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:378
Rubrik: Lag (2017:378) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, 7 kap. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21 §§; nya 3 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§, 7 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2017:786
Rubrik: Lag (2017:786) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2018:402
Rubrik: Lag (2018:402) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220, direktiv 2013/59/Euratom
Ändring, SFS 2018:748
Rubrik: Lag (2018:748) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350
Ändring, SFS 2018:841
Rubrik: Lag (2018:841) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 9 kap. 16 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1128
Rubrik: Lag (2018:1128) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355
Ändring, SFS 2018:1996
Rubrik: Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50
Ändring, SFS 2019:945
Rubrik: Lag (2019:945) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1300
Rubrik: Lag (2019:1300) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125
Ändring, SFS 2020:40
Rubrik: Lag (2020:40) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:59, bet. 2019/20:SoU13, rskr. 2019/20:154
Ändring, SFS 2020:311
Rubrik: Lag (2020:311) om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1996
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2020:1052
Rubrik: Lag (2020:1052) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57
Ändring, SFS 2021:366
Rubrik: Lag (2021:366) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274
Ändring, SFS 2021:448
Rubrik: Lag (2021:448) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §; ny 4 kap. 11 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:177, bet. 2020/21:SoU31, rskr. 2020/21:335
Ändring, SFS 2021:647
Rubrik: Lag (2021:647) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350
Ändring, SFS 2021:739
Rubrik: Lag (2021:739) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 10, 11 §§, 10 kap. 5 §; nya 4 kap. 5 a §, 8 kap. 9 a §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:376