Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:630 · Visa fulltext
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324
Ändring, SFS 2011:1193
Rubrik: Lag (2011:1193) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:21, bet. 2011/12:KU7, rskr. 2011/12:31
Ändring, SFS 2014:118
Rubrik: Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/13:158
Ändring, SFS 2014:473
Rubrik: Lag (2014:473) om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§ i 2014:118
Förarbeten: Prop. 2013/14:122, bet. 2013/14:KU37, rskr. 2013/14:260
Ändring, SFS 2016:945
Rubrik: Lag (2016:945) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:176, bet. 2016/17:KU2, rskr. 2016/17:15
Ändring, SFS 2017:758
Rubrik: Lag (2017:758) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:1348
Rubrik: Lag (2018:1348) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Ändring, SFS 2019:944
Rubrik: Lag (2019:944) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:1090
Rubrik: Lag (2022:1090) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:159, bet. 2021/22:UbU25, rskr. 2021/22:411
Ändring, SFS 2023:920
Rubrik: Lag (2023:920) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 10 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, utg.omr. 19, bet. 2023/24:NU2, rskr. 2023/24:97