Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:630 · Visa fulltext
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324
Ändring, SFS 2011:1193
Rubrik: Lag (2011:1193) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:21, bet. 2011/12:KU7, rskr. 2011/12:31
Ändring, SFS 2014:118
Rubrik: Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/13:158
Ändring, SFS 2014:473
Rubrik: Lag (2014:473) om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§ i 2014:118
Förarbeten: Prop. 2013/14:122, bet. 2013/14:KU37, rskr. 2013/14:260
Ändring, SFS 2016:945
Rubrik: Lag (2016:945) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:176, bet. 2016/17:KU2, rskr. 2016/17:15
Ändring, SFS 2017:758
Rubrik: Lag (2017:758) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:1348
Rubrik: Lag (2018:1348) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Ändring, SFS 2019:944
Rubrik: Lag (2019:944) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:1090
Rubrik: Lag (2022:1090) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:159, bet. 2021/22:UbU25, rskr. 2021/22:411