Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:611 · Visa fulltext
Häkteslag (2010:611)
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2014:525
Rubrik: Lag (2014:525) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Ändring, SFS 2014:815
Rubrik: Lag (2014:815) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014-10-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319
Ändring, SFS 2016:931
Rubrik: Lag (2016:931) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-27
Förarbeten: Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23, direktiv 2013/48/EU
Ändring, SFS 2017:125
Rubrik: Lag (2017:125) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ny 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2019:265
Rubrik: Lag (2019:265) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019-06-11
Förarbeten: Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206, direktiv 2016/800/EU
Ändring, SFS 2021:289
Rubrik: Lag (2021:289) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: upph. 6 kap. 4 §; ny 2 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244
Ändring, SFS 2022:932
Rubrik: Lag (2022:932) om ändring i häkteslagen (2010:611)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2022-10-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:193, bet. 2021/22:JuU21, rskr. 2021/22:370