Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:610 · Visa fulltext
Fängelselag (2010:610)
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2014:524
Rubrik: Lag (2014:524) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Ändring, SFS 2017:124
Rubrik: Lag (2017:124) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ny 15 kap. 4 a §, rubr. närmast före 15 kap. 4 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:1013
Rubrik: Lag (2017:1013) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:1259
Rubrik: Lag (2018:1259) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 6 kap. 8 §, 12 kap. 2, 3, 5 §§; nytt 12 a kap., nya 2 kap. 4 a, 4 b §§, 15 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §, 15 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2019:463
Rubrik: Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)
Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, bet. 2018/19:JuU25, rskr. 2018/19:228