Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:604 · Visa fulltext
Förordning (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2010-07-01
Upphävd: 2014-01-01
Ändring, SFS 2011:1164
Rubrik: Förordning (2011:1164) om ändring i förordningen (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
Omfattning: ändr. 10, 24 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:1020
Omfattning: upph.