Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:601 · Visa fulltext
/Rubriken upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el /Rubriken träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för energi
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280, EUTL140/2009 s16, EUTL52/2004 s50
CELEX-nr: 32009L0028, 32004L0008
Ändring, SFS 2017:327
Rubrik: Lag (2017:327) om ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: upph. 10, 11, 13, 15 §§, rubr. närmast före 1, 15 §§; ändr. 2, 3, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 8 §; nya 2 a, 15 §§, rubr. närmast före 2 a, 9, 12, 15, 16, 17 §§,
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:124, bet. 2016/17:NU19, rskr. 2016/17:217
Ändring, SFS 2022:578
Rubrik: Lag (2022:578) om ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el
Omfattning: upph. 5 §, rubr. närmast före 5, 14 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 21 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 1, 2, 13 §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:147, bet. 2021/22:NU17, rskr. 2021/22:310, direktiv (EU) 2018/2001