Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:543 · Visa fulltext
Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:303
Rubrik: Förordning (2011:303) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2011-04-12
Ändring, SFS 2012:730
Rubrik: Förordning (2012:730) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2017:861
Rubrik: Förordning (2017:861) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2017-10-02
Ändring, SFS 2019:159
Rubrik: Förordning (2019:159) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: nya 2 a, 5 a, 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2019-03-30
Ändring, SFS 2019:160
Rubrik: Förordning (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: utgår genom 2019:629
Ändring, SFS 2019:628
Rubrik: Förordning (2019:628) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 a, 5 a, 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2019:629
Rubrik: Förordning (2019:629) om ändring i förordningen (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2019:160 utgår
Ändring, SFS 2020:762
Rubrik: Förordning (2020:762) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: upph. 5 b, 5 c §§; ändr. 2 a, 5 a, 14 §§
Ikraft: 2020-09-14 överg.best.
Ändring, SFS 2021:800
Rubrik: Förordning (2021:800) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-07-20