Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:536 · Visa fulltext
Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267
Ändring, SFS 2018:839
Rubrik: Lag (2018:839) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2022:1243
Rubrik: Lag (2022:1243) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-12-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426