Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:536 · Visa fulltext
Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267
Ändring, SFS 2018:839
Rubrik: Lag (2018:839) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2022:1243
Rubrik: Lag (2022:1243) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-12-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426