Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:500 · Visa fulltext
Luftfartslag (2010:500)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295, EUTL138/2004 s1, EUTL204/2006 s1, EUTL293/2008 s3
CELEX-nr: 32004R0785, 32006R1107, 32008R1108
Ändring, SFS 2010:501
Rubrik: Lag (2010:501) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:896
Rubrik: Lag (2010:896) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §, 12 kap. 7 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:1310
Rubrik: Lag (2010:1310) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:868
Rubrik: Lag (2011:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §; ny 6 kap. 18 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309
Ändring, SFS 2013:818
Rubrik: Lag (2013:818) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 1, 2, 3 §§; nya 14 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:165, bet. 2013/14:FöU3, rskr. 2013/14:22
Ändring, SFS 2014:745
Rubrik: Lag (2014:745) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 4 kap. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1034
Rubrik: Lag (2014:1034) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 §
Ikraft: 2014-08-15
Förarbeten: Bet. 2013/14:TU17, rskr. 2013/14:336
Ändring, SFS 2015:368
Rubrik: Lag (2015:368) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ny 11 kap. 2 a §, rubr. närmast före 11 kap. 2 a, 3 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:70, bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203, direktiv 2003/87/EG
Ändring, SFS 2015:868
Rubrik: Lag (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 6 §§
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:880
Rubrik: Förordning (2015:880) om ikraftträdande av lagen (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:868
Ändring, SFS 2018:838
Rubrik: Lag (2018:838) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1423
Rubrik: Lag (2018:1423) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2019:353
Rubrik: Lag (2019:353) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §, 13 kap. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:942
Rubrik: Lag (2019:942) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.
Ändring, SFS 2020:784
Rubrik: Lag (2020:784) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 5 §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3
Ändring, SFS 2021:1036
Rubrik: Lag (2021:1036) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 13 kap. 11 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2022:432
Rubrik: Lag (2022:432) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 5 §
Ikraft: 2022-05-19
Förarbeten: Prop. 2021/22:246, bet. 2021/22:UU19, rskr. 2021/22:298
Ändring, SFS 2022:497
Rubrik: Lag (2022:497) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 11 kap. 5 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:1121
Rubrik: Lag (2022:1121) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §, 13 kap. 8 §; nya 12 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, rubr. närmast före 12 kap. 3 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441