Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:500 · Visa fulltext
Luftfartslag (2010:500)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295, EUTL138/2004 s1, EUTL204/2006 s1, EUTL293/2008 s3
CELEX-nr: 32004R0785, 32006R1107, 32008R1108
Ändring, SFS 2010:501
Rubrik: Lag (2010:501) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:896
Rubrik: Lag (2010:896) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §, 12 kap. 7 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:1310
Rubrik: Lag (2010:1310) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:868
Rubrik: Lag (2011:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §; ny 6 kap. 18 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309
Ändring, SFS 2013:818
Rubrik: Lag (2013:818) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 1, 2, 3 §§; nya 14 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:165, bet. 2013/14:FöU3, rskr. 2013/14:22
Ändring, SFS 2014:745
Rubrik: Lag (2014:745) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 4 kap. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1034
Rubrik: Lag (2014:1034) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 §
Ikraft: 2014-08-15
Förarbeten: Bet. 2013/14:TU17, rskr. 2013/14:336
Ändring, SFS 2015:368
Rubrik: Lag (2015:368) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ny 11 kap. 2 a §, rubr. närmast före 11 kap. 2 a, 3 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:70, bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203, direktiv 2003/87/EG
Ändring, SFS 2015:868
Rubrik: Lag (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 6 §§
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:880
Rubrik: Förordning (2015:880) om ikraftträdande av lagen (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:868
Ändring, SFS 2018:838
Rubrik: Lag (2018:838) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1423
Rubrik: Lag (2018:1423) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2019:353
Rubrik: Lag (2019:353) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §, 13 kap. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:942
Rubrik: Lag (2019:942) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.
Ändring, SFS 2020:784
Rubrik: Lag (2020:784) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 5 §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3
Ändring, SFS 2021:1036
Rubrik: Lag (2021:1036) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 13 kap. 11 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2022:432
Rubrik: Lag (2022:432) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 14 kap. 5 §
Ikraft: 2022-05-19
Förarbeten: Prop. 2021/22:246, bet. 2021/22:UU19, rskr. 2021/22:298
Ändring, SFS 2022:497
Rubrik: Lag (2022:497) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 11 kap. 5 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:1121
Rubrik: Lag (2022:1121) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §, 13 kap. 8 §; nya 12 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, rubr. närmast före 12 kap. 3 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441