Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:479 · Visa fulltext
Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300