Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:477 · Visa fulltext
Luftkvalitetsförordning (2010:477)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: EUTL152/2008 s1, EUTL23/2005 s3, EUTL87/2009 s109
CELEX-nr: 32008L0050, 32004L0107, 32009R0219
Ändring, SFS 2013:123
Rubrik: Förordning (2013:123) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: ändr. 1, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 37, 48, 49 §§, rubr. närmast före 26, 48 §§; ny 30 a §
Ikraft: 2013-04-16
Förarbeten: EUTL335/2011 s86
CELEX-nr: 32011D0850
Ändring, SFS 2016:831
Rubrik: Förordning (2016:831) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2018:2112
Rubrik: Förordning (2018:2112) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: ändr. 1, 33, 35, 36 §§
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2019:1260
Rubrik: Förordning (2019:1260) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: ändr. 1, 5, 28, 29, 31, 33, 48 §§, bil. 1; ny 50 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv 2008/50/EG
Ändring, SFS 2020:822
Rubrik: Förordning (2020:822) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: upph. 30 a §; ändr. 2, 28 §§; ny 30 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: direktiv 2008/50/EG