Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:477 · Visa fulltext
Luftkvalitetsförordning (2010:477)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: EUTL152/2008 s1, EUTL23/2005 s3, EUTL87/2009 s109
CELEX-nr: 32008L0050, 32004L0107, 32009R0219
Ändring, SFS 2013:123
Rubrik: Förordning (2013:123) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: ändr. 1, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 37, 48, 49 §§, rubr. närmast före 26, 48 §§; ny 30 a §
Ikraft: 2013-04-16
Förarbeten: EUTL335/2011 s86
CELEX-nr: 32011D0850
Ändring, SFS 2016:831
Rubrik: Förordning (2016:831) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2018:2112
Rubrik: Förordning (2018:2112) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: ändr. 1, 33, 35, 36 §§
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2019:1260
Rubrik: Förordning (2019:1260) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: ändr. 1, 5, 28, 29, 31, 33, 48 §§, bil. 1; ny 50 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv 2008/50/EG
Ändring, SFS 2020:822
Rubrik: Förordning (2020:822) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Omfattning: upph. 30 a §; ändr. 2, 28 §§; ny 30 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: direktiv 2008/50/EG