Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:449 · Visa fulltext
Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2015:144
Rubrik: Lag (2015:144) om ändring i lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:22, bet. 2014/15:FöU4, rskr. 2014/15:120