Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:305 · Visa fulltext
Skyddslag (2010:305)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/2010:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Ändring, SFS 2014:516
Rubrik: Lag (2014:516) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ny 24 a §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Ändring, SFS 2016:668
Rubrik: Lag (2016:668) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Ändring, SFS 2018:611
Rubrik: Lag (2018:611) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 30, 31, 32 §§; ny 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280
Ändring, SFS 2019:696
Rubrik: Lag (2019:696) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 11, 16, 19, 20 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:127, bet. 2019/20:FöU2, rskr. 2019/20:19
Ändring, SFS 2019:941
Rubrik: Lag (2019:941) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:127, prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48, rskr. 2019/20:49
Ändring, SFS 2020:783
Rubrik: Lag (2020:783) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3
Ändring, SFS 2022:431
Rubrik: Lag (2022:431) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 2022-05-19
Förarbeten: Prop. 2021/22:246, bet. 2021/22:UU19, rskr. 2021/22:298
Ändring, SFS 2022:679
Rubrik: Lag (2022:679) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324