Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:305 · Visa fulltext
Skyddslag (2010:305)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/2010:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Ändring, SFS 2014:516
Rubrik: Lag (2014:516) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ny 24 a §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Ändring, SFS 2016:668
Rubrik: Lag (2016:668) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Ändring, SFS 2018:611
Rubrik: Lag (2018:611) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 30, 31, 32 §§; ny 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280
Ändring, SFS 2019:696
Rubrik: Lag (2019:696) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 11, 16, 19, 20 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:127, bet. 2019/20:FöU2, rskr. 2019/20:19
Ändring, SFS 2019:941
Rubrik: Lag (2019:941) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:127, prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48, rskr. 2019/20:49
Ändring, SFS 2020:783
Rubrik: Lag (2020:783) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3
Ändring, SFS 2022:431
Rubrik: Lag (2022:431) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 2022-05-19
Förarbeten: Prop. 2021/22:246, bet. 2021/22:UU19, rskr. 2021/22:298
Ändring, SFS 2022:679
Rubrik: Lag (2022:679) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324