Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:299 · Visa fulltext
Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:78, bet 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234, EUTL330/2008 s21
CELEX-nr: 32008F0919
Upphävd: 2022-07-01
Ändring, SFS 2014:436
Rubrik: Lag (2014:436) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:212, bet. 2013/14:JuU39, rskr. 2013/14:289
Ändring, SFS 2016:95
Rubrik: Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 1, 6 §§; nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Ändring, SFS 2017:337
Rubrik: Lag (2017:337) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Ändring, SFS 2018:1313
Rubrik: Lag (2018:1313) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 5 a, 5 b, 9 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2020:14
Rubrik: Lag (2020:14) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 2 §; ändr. 3, 4, 5 b, 6, 7, 8 §§; nya 2 a, 2, b, 7 a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b §§, rubr. närmast efter 2 a §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145
Ändring, SFS 2021:1035
Rubrik: Lag (2021:1035) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2022:666
Omfattning: upph.